Γενική Επικαιρότητα

Επαναφέρει επιδόματα βάρδιας και υπερωρίες στο δημόσιο ο ΠτΔ, από το 2024

Με εξαγγελίες και ανακοινώσεις για άμεση αποκατάσταση επιδομάτων και οφελημάτων των εργαζομένων στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, συνόδευσε την ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τηρώντας τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και μετά από διαβούλευση με την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ, ανέφερε ότι η αποκατάσταση του επιδόματος βάρδιας και της αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση, θα εφαρμοστεί σταδιακά.

«Μετά από συζητήσεις της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ με το Υπουργείο Οικονομικών που έχουν ολοκληρωθεί θετικά,  μπορώ σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η αποκατάσταση θα ξεκινήσει από το 2024 και θα ολοκληρωθεί το 2025, τόσο για τις βάρδιες όσο και για τις υπερωρίες.»

 

XRISTODOYLIDES STHN PASYDY

Διαβάστε όλη την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας:

«Η παρουσία μου εδώ, είναι ένδειξη της εκτίμησης και του σεβασμού, τόσο στην ηγεσία της Οργάνωσης όσο και στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, που αποτελούν και την ατμομηχανή της εκτελεστικής εξουσίας.

Ήμουν μέλος της ΠΑΣΥΔΥ και μάλιστα κατά την προεκλογική εκστρατεία έτυχα κριτικής γιατί ως πρώην μέλος της ΠΑΣΥΔΥ διεκδικούσα την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Αποτελεί, Φίλες και Φίλοι, γεγονός ότι ανασκοπώντας γενικότερα τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, υπάρχουν αναπόφευκτα αδυναμίες και στρεβλώσεις αφού η λειτουργία της  βασίζεται σε ένα μοντέλο   διοίκησης περασμένων δεκαετιών. Έγιναν σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις με τη συμβολή της ΠΑΣΥΔΥ. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν. Είναι για αυτό ακριβώς τον λόγο, που με την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου, θέσαμε ως έναν από τους πλέον σημαντικούς στόχους την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και μετεξέλιξη της Δημόσιας Υπηρεσίας σε έναν πιο ευέλικτο, πιο αποδοτικό και πιο αποτελεσματικό μηχανισμό. Έναν μηχανισμό που θα εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, θα αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους υπαλλήλους βάσει αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.

Γενικότερα, η  μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική και φιλοσοφία της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα εξυπηρετούν την οικονομία, αλλά την ίδια στιγμή θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες δικαιολογημένες απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Τα δεδομένα και οι προκλήσεις πλέον έχουν διαφοροποιηθεί με αποτέλεσμα να απαιτούνται νέες δεξιότητες, μέθοδοι και διαδικασίες.

Όπως γνωρίζετε, έχει τροχοδρομηθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας από την προηγούμενη Κυβέρνηση, τις οποίες καλούμαστε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά και αμέσως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι η σωστή εφαρμογή τους, θα είναι προς όφελος της λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας μας.

Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, με διαφοροποίηση της κλίμακας αξιολόγησης για υπαλλήλους κάτω από την μισθολογική Κλίμακα Α13, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για σκοπούς προαγωγής όσο και για σκοπούς ατομικής ανέλιξης.

Περαιτέρω, γίνεται εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας θέσεων, της λεγόμενης «Διατμηματικής Προαγωγής», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/ επαγγελματικές  θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων και την αξιοποίηση των ταλέντων που έχουν λειτουργοί της  Δημόσιας Υπηρεσίας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Την ίδια στιγμή, θα εφαρμοστεί νέο πλαίσιο επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών – μεσοδιευθυντικών και διευθυντικών θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη σύσταση στο δημόσιο τομέα   Κέντρων Αξιολόγησης/Εξεταστικών Κέντρων, πρακτική, η οποία ακολουθείται με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα από μεγάλους οργανισμούς διεθνώς, και στην Κύπρο, έτσι ώστε να προσλαμβάνονται και να προάγονται οι καλύτεροι.

Τα όσα προανέφερα δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημόσια Υπηρεσία. Εξίσου σημαντική μεταρρύθμιση είναι αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας, αφορά τόσο τις σχέσεις και συναλλαγές κράτους με τον πολίτη αλλά και γενικά το επιχειρείν και προς τον σκοπό αυτό προωθούμε αριθμό συγκεκριμένων δράσεων.  Ταυτόχρονα, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία  και στους δημόσιους υπαλλήλους, ούτως ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, η σύσταση νέων Υφυπουργείων που δρομολογείται, θα συμβάλει στη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και την αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων σε στοχευμένους τομείς ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα το  Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο και σύντομα θα προωθηθεί η σχετική πρόταση στη Βουλή.

Σε σχέση με άλλες μικρότερες αλλά απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρόσφατα καταλήξαμε στην επέκταση του ευέλικτου ωραρίου, που ελπίζουμε- θα το αξιολογήσουμε -ότι θα συμβάλει και  στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σύντομα η Κυβέρνηση θα εγκρίνει επίσης τις ευέλικτες μορφές εργασίας, μια καινοτομία που βασίζεται σε καλά παραδείγματα του εξωτερικού προσαρμοσμένα στην κυπριακή πραγματικότητα.

Πέραν των μεταρρυθμίσεων, που προανέφερα, επιτρέψετε μου να αναφερθώ εν συντομία και σε κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα, που αγγίζουν και τη γενικότερη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της εκτελεστικής εξουσίας.

Σε σχέση με την οικονομική φιλοσοφία και προσέγγιση της Κυβέρνησής μας, επικεντρωνόμαστε στο τρίπτυχο διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και συνεχούς προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι πυλώνες αυτοί, συμβάλλουν τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας όσο και στην ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους.

Εξάλλου, οι πρόσφατες κρίσεις, ανέδειξαν για ακόμη μια φορά την ανάγκη θωράκισης της οικονομίας, αλλά και τη διαφύλαξη της πορείας ανάπτυξης για να μπορούμε κατ΄ επέκταση να έχουμε ουσιαστική κοινωνική πολιτική για τις ευάλωτες ομάδες των συμπατριωτών μας. Τηρώντας πιστά τη δημοσιονομική πειθαρχία και μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, έχουμε ως στόχο να προωθήσουμε μέσα από μια σειρά επενδύσεων, στοχευμένων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, αξιοποιώντας την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία και, κυρίως, το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, που πραγματικά θεωρώ είναι το σημαντικότερο μας πλεονέκτημα.

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο που περιέγραψα, το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως επίσης  η μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξης «Όραμα 2035», περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό δράσεων που θα πρέπει να υλοποιήσουμε, εργαζόμαστε συλλογικά, χωρίς αμφιταλαντεύσεις και την όποια χρονοτριβή.

Σημαντικά έργα, πέραν από τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας στον οποίο αναφέρθηκα, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταρρύθμιση στον τομέα της δικαιοσύνης, εκτεταμένες επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις, ενίσχυση επιδοτήσεων σε έρευνα και καινοτομία, τη φορολογική μεταρρύθμιση για την οποία ξεκινήσαμε ήδη να εργαζόμαστε, προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζομένων, καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση  της διαφθοράς.

Όσον αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων, είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε τη σημασία που πρέπει να δοθεί στις ψηφιακές δεξιότητες με προγράμματα, τόσο για τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.   Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να επιταχύνει και ενισχύσει τις αναγκαίες σχετικές δράσεις.

Σε σχέση με την πράσινη μετάβαση, η επίτευξη περιβαλλοντικής αειφορίας και κλιματικής ουδετερότητας, αποτελεί στόχο υψίστης σημασίας για τον τόπο μας. Επομένως, η Κυβέρνησή υποστηρίζει την υιοθέτηση των φιλόδοξων στόχων μείωσης των ρυπογόνων εκπομπών των οποίων τα όρια έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήμασταν μέρος των αποφάσεων που λήφθηκαν και θα πρέπει να εργαστούμε για να τις υλοποιήσουμε. Ταυτόχρονα οι αποφάσεις σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση. Από την ανάλυση που έχει γίνει από ακαδημαϊκούς συμβούλους, έχει διαφανεί ότι η πράσινη μετάβαση σε σχέση με το Πακέτο Fit for 55 για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών του 2030, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Κύπρο και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και μετασχηματισμό σχεδόν ολόκληρης  της οικονομίας.

Η επίτευξη των στόχων που προανέφερα επιβάλλεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε και θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Από την υγεία του περιβάλλοντος εξαρτάται και η ποιότητα της ζωής μας, εξαρτάται το μέλλον της πατρίδας μας, αλλά και γενικότερα η οικονομική δραστηριότητα στον τόπο μας.

Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς όλους, και ειδικότερα προς τους δημόσιους υπαλλήλους όπως, παρά τις τυχόν διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές στο πλαίσιο της δημοκρατίας, θα πρέπει από κοινού να στηρίξουμε τις πολιτικές στις οποίες αναφέρθηκα, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Εσείς, οι δημόσιοι υπάλληλοι, γνωρίζετε πολύ καλά τις προκλήσεις και τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση των όσων πρέπει να γίνουν και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τις προσπάθειες που καταβάλλετε.

Να είστε βέβαιοι ότι στην προσπάθεια αυτή, θα αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όπως για παράδειγμα το πρόσφατο παράδειγμα επιβολής κυρώσεων σε συμπατριώτες μας παρόχους υπηρεσιών. Για αυτό απαιτείται σοβαρότητα και ορθοί χειρισμοί για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου, ιδιότητα η οποία αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην υλοποίηση των προγραμμάτων μας. Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας μας αποτελεί μεγάλο διακύβευμα για την Κυβέρνησης, αλλά και προσωπικό στόχο για μένα και όλα όσα ακούγονται, μεμψιμοιρίες, σχόλια, αναφορές περί εκπροσώπων άλλων κυβερνήσεων δεν με αγγίζουν σε καμιά απολύτως περίπτωση. Ο στόχος να προχωρήσουμε και να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το θέμα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης μου.

Τα τελευταία δύο περίπου χρόνια, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, οι ρυθμοί πληθωρισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά, απόρροια της πανδημίας και της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αλυσιδωτές συνέπειες σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Όπως έχω τονίσει επανειλημμένα, η δική μας διακυβέρνηση έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Αναγνωρίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει ο πληθωρισμός για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και σε συνέχεια των όσων η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει, έχουμε ήδη εφαρμόσει σημαντικά μέτρα, ούτως ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος της ανόδου των τιμών, χωρίς φυσικά – και αυτό για μας αποτελεί απαραβίαστη αρχή- να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική πειθαρχία. Είδαμε και στο παρελθόν όταν ξεφύγαμε από τη δημοσιονομική πειθαρχία τις συνέπειες και τις επιπτώσεις για το σύνολο του κυπριακού λαού.

Στο πλαίσιο αυτό, (για να αναφέρω ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα) αποφασίσαμε την επέκταση της επιδότησης στους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος μέχρι τον Ιούνιο του 2023, ενώ συνεχίζεται μέχρι και τον Ιούνιο του 2023 το μέτρο μείωσης των ειδικών φόρων στα είδη πρώτης ανάγκης.

Σε σχέση με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, θα ήθελα και από το σημερινό βήμα να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για την συμφωνία που επιτεύχθηκε. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη στο ότι υπάρχει ειλικρινής διάθεση για διάλογο προς όφελος του κοινού συμφέροντος. Και όταν υπάρχει θετική διάθεση ναι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Σημαντικές διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις θα υπάρχουν, αλλά μπορούν να παραμεριστούν και αμοιβαίως επωφελείς συμφωνίες να επιτευχθούν. Η εργατική ειρήνη στον τόπο μας και ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, είναι πολύ σημαντική και καθοριστικής σημασίας.  Γι’ αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για την  υπευθυνότητα που έχει επιδείξει η Συντεχνία σας.

Η συμφωνία που έχει επιτευχθεί, ανοίγει τον δρόμο για τη συνομολόγηση ολοκληρωμένης συμφωνίας που θα αγγίζει και άλλα δεδομένα, για τη μελλοντική διαμόρφωση της ΑΤΑ και προς το σκοπό αυτό σας προσκαλώ να καταθέσετε το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις σας στο τραπέζι του διαλόγου.

Επιπρόσθετα,  η διασφάλιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και η επίτευξη αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων μας, όπως κατ΄ επανάληψη ανέφερα κα κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, θα προχωρήσουμε με τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου του Συνταξιοδοτικού Συστήματος, για ανάπτυξη των ιδιωτικών ταμείων, υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές και προσεγγίσεις που βλέπουμε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας και ως προς αυτή την κατεύθυνση, θα επιδιώξουμε τη σύσταση ενός ισχυρού σχετικού Εποπτικού Μηχανισμού.

Από κει και πέρα, υπάρχουν και άλλα εργασιακά θέματα στα οποία, μέσα στο πλαίσιο της δικής μας ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας, θα επικεντρωθούμε κατά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε αυτό το σημείο επιτρέψετε μου να κάνω ειδική αναφορά και στην αποκατάσταση του επιδόματος βάρδιας και της αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση που όπως είχαμε ανακοινώσει προεκλογικά, θα εφαρμοστεί σταδιακά. Μετά από συζητήσεις της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ με το Υπουργείο Οικονομικών που έχουν ολοκληρωθεί θετικά,  μπορώ σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η αποκατάσταση θα ξεκινήσει από το 2024 και θα ολοκληρωθεί το 2025, τόσο για τις βάρδιες όσο και για τις υπερωρίες.

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αβεβαιότητα, με πολλούς αστάθμητους παράγοντες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ως μια μικρή, ανοικτή και φιλελεύθερη οικονομία αναπόφευκτα επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες, αλλά την ίδια στιγμή η ευελιξία που μας παρέχει το μέγεθός της οικονομίας μας και η εγγενής προσαρμοστικότητα, μας επιτρέπει να ανακάμπτουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πάνω από όλα βεβαίως, και εδώ είναι η δική μας ευθύνη έναντι της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολο της, θα πρέπει η Πολιτεία να παρακολουθεί συνεχώς και προσεκτικά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά μόνο εκεί και όπου χρειάζεται. Αυτό πράττουμε από την αρχή της διακυβέρνησής μας και σας διαβεβαιώ ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Και βεβαίως θα συνεχίσουμε τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι είναι σύμμαχοι μας σε αυτοί την προσπάθεια και θα συνεχίσουν να είναι. Οι καλές πολιτικές, που αντέχουν στο χρόνο, μπορούν να οικοδομηθούν μόνο μέσω του διαλόγου. Και αυτή είναι η έκκληση μας και προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Σας ευχαριστώ θερμά για ακόμη μία φορά για την πρόσκλησή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στο πολύπλευρο  έργο σας για την ευημερία των μελών σας και του τόπου μας γενικότερα.»

Περισσότερα στο: https://www.alphanews.live/politics/epanaferei-epidomata-bardias-kai-yperories-sto-dimosio-o-ptd-apo-2024

Σχετικά νέα

X
Translate »