Οικονομία

Εντείνονται οι ζυμώσεις για νέο συνταξιοδοτικό

Στην πρότασή του για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας για κάλυψη των υπαλλήλων του κρατικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 2011 και οι οποίοι δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή τα υφιστάμενα σχέδια του ευρύτερου δημοσίου τομέα, επιμένει το Υπουργείο Οικονομικών.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η σύσταση Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ταμείο Προνοίας) προβλέπεται σε πρόταση που απέστειλε προ ημερών το ΥΠΟΙΚ στις ενδιαφερόμενες συντεχνίες και προβλέπει εκατέρωθεν εισφορές από τον εργοδότη και τους εργοδοτουμένους στο ταμείο, ύψους 6% επί των ετήσιων ακαθάριστων απολαβών.

Η νέα πρόταση του υπουργείου είναι βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες βολιδοσκοπήσεις προς το συνδικαλιστικό κίνημα, αφού παλαιότερα η κυβέρνηση πρότεινε εισφορές στο Ταμείο Προνοίας ύψους 3,5%. Με την τελευταία πρότασή του, το ΥΠΟΙΚ εκτιμά πως το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξιμων απολαβών ξεπερνά το 70%. Συγκεκριμένα, η πρόταση αναφέρει πως ως επιδιωκόμενο ποσοστό αναπλήρωσης (ωφέλημα ως ποσοστό τελευταίου μισθού) προτείνεται το 72,94% (που θα προκύπτει και από το ΤΚΑ).

Παρά τις βελτιώσεις, και η νέα πρόταση του ΥΠΟΙΚ συναντά αντιδράσεις από τις συντεχνίες, με την ΠΑΣΥΔΥ και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να επιμένουν στη θέση τους για κάλυψη των επηρεαζόμενων υπαλλήλων από το υφιστάμενο επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης του δημοσίου ή άλλο παρόμοιο του. Διαφορετικές απόψεις φαίνεται επίσης να επικρατούν γύρω από το θέμα και μεταξύ ΣΕΚ και ΠΕΟ, ωστόσο θα καταβληθεί προσπάθεια το συνδικαλιστικό κίνημα να διαβουλευτεί με κοινές ή παρόμοιες απόψεις. Ο διάλογος, πάντως, για το θέμα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη, 26 του μήνα, αφού το Υπουργείο Οικονομικών κάλεσε τις επηρεαζόμενες συντεχνίες σε νέα συνάντηση. Στόχος του υπουργείου είναι ο διάλογος να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η νέα πρόταση

Βάσει της νέας πρότασης του Υπουργείου Οικονομικών, μέλη του Ταμείου Προνοίας που θα συσταθεί θα είναι:

⦁    Οι μόνιμοι υπάλληλοι στην κρατική υπηρεσία που έχουν προσληφθεί μετά την 1/10/2011 και, συνεπώς, δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε σχέδιο παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης (σ.σ. πέραν του ΤΚΑ), καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε σχέδιο παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης, και

⦁    Οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και οι ειδικοί αστυνομικοί.

Τη διακυβέρνηση του Ταμείου Προνοίας, βάσει της ίδιας πρότασης, θα έχει διαχειριστική επιτροπή, στην οποία θα εκπροσωπούνται ο εργοδότης, δηλαδή το κράτος, οι εργοδοτούμενοι, μέσω τεσσάρων εκπροσώπων ανά συνδικαλιστική οργάνωση (ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, Συνδικαλιστών Οργανώσεων των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων) και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Σε σχέση με την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Προνοίας, η πρόταση αναφέρει πως η διαχειριστική επιτροπή θα προβαίνει σε αγορά υπηρεσιών για Σύμβουλο Επενδύσεων και θα διορίζει και Θεματοφύλακα Επενδύσεων. Τόσο ο Σύμβουλος Επενδύσεων, όσο και ο Θεματοφύλακας Επενδύσεων, θα πρέπει να κατέχουν επαγγελματικά προσόντα και πείρα, όπως καθορίζονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2341 για τις δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και στην ισχύουσα νομοθεσία που θα την υλοποιεί.

Όσοι θέλουν περισσότερα

Η ένταξη στο Ταμείο Προνοίας, όπως προβλέπει η πρόταση του ΥΠΟΙΚ, θα είναι υποχρεωτική και αυτόματη και οι εισφορές θα καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης κάθε μέλους. Όπως αναφέρθηκε, οι εισφορές του εργοδότη και του εργοδοτούμενου καθορίζονται σε ποσοστό ύψους 6% εκατέρωθεν, επί των ετήσιων απολαβών ακαθάριστων απολαβών (η εισφορά του μέλους θα αφαιρείται από το μηνιαίο μισθό του). Ωστόσο, η πρόταση προβλέπει πως θα υπάρχει το δικαίωμα εθελοντικής αυξημένης συνεισφοράς στα μέλη, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Τα ωφελήματα του Ταμείου Προνοίας θα είναι καθορισμένων εισφορών, δηλαδή θα προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από τις εκατέρωθεν εισφορές και τις οποιεσδήποτε αποδόσεις του Ταμείου.

Αναδρομική ισχύ 

Η πρόταση για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας προβλέπει ακόμα πως τουλάχιστον ο εργοδότης, δηλαδή το κράτος, θα καλύψει τις εισφορές του με αναδρομική ισχύ, δηλαδή από την ημερομηνία πρόσληψης του μέλους μέχρι και την ένταξή του στο Ταμείο που θα δημιουργηθεί. Πιο αναλυτικά, προβλέπει πως ο εργοδότης θα καλύψει αναδρομικά τις εργοδοτικές εισφορές για τους μόνιμους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1.10.2011 από την ημερομηνία πρόσληψής τους και μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης και λειτουργίας του ταμείου. Μάλιστα, για τα υπολογιζόμενα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν ως εργοδοτικές εισφορές θα συνυπολογίζεται τόκος 1%. Η αναδρομική κάλυψη των εισφορών εκ μέρους των μόνιμων υπαλλήλων στο ταμείο είναι εθελοντική, τόσο όσον αφορά το σύνολο των εισφορών, όσο και μέρους τους για συγκεκριμένη περίοδο και μπορεί να πραγματοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του. Για τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου οι εισφορές θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ταμείου, ωστόσο, για την προηγούμενη υπηρεσία τους θα υπολογιστεί το φιλοδώρημα όπως σχετικά προβλέπεται στους όρους απασχόλησης τους και θα πιστωθεί στη μερίδα τους που θα δημιουργηθεί στο ταμείο. Τα μέλη του ταμείου θα δικαιούνται να επιλέξουν όπως η οφειλόμενη παροχή από το Ταμείο Προνοίας να καταβάλλεται είτε υπό τη μορφή ενός εφάπαξ ποσού ή την μετατροπή του σε μηνιαίο ποσό ή συνδυασμό των δύο.

Σχετικά νέα

X
Translate »