Γενικά

Ενημέρωση του Δήμου Λάρνακας για τις φορολογίες

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει  το κοινό ότι η τελευταία ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες για το έτος 2022, έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου 2023.

Ενστάσεις οι οποίες παραλαμβάνονται μετά από την πιο πάνω ημερομηνία, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

Από την 1 Απριλίου 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία ως ο Περί Δήμων Νόμος.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, ενστάσεις για Δημοτικές Φορολογίες που αφορούν τα φορολογικά έτη 2021 και πριν, δεν θα εξετάζονται αφού θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Παρακαλείται το κοινό όπως τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Δήμο Λάρνακας έγκαιρα και μέσα στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια για αποφυγή επιπρόσθετης ταλαιπωρίας.

Όσοι δεν έχουν παραλάβει ειδοποιήσεις ή και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όπως αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη στο τηλέφωνο 70003100.

Πληρωμές για το έτος 2022 και πριν γίνονται μόνο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Σχετικά νέα

X
Translate »