Γενική Επικαιρότητα

Ενέκριναν νομοσχέδιο υπέρ των αγοραστών ακινήτων

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το νομοσχέδιο πρότειναν από κοινού οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών

Το νομοσχέδιο Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο σκοπό έχει τη δημιουργία μηχανισμού προστασίας των συμφερόντων των αγοραστών ακίνητης περιουσίας διασφαλίζοντας, εκ των προτέρων, ότι η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα εκτελεστεί άμεσα και μόλις ο αγοραστής εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Το νομοσχέδιο πρότειναν από κοινού οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών «με στόχο την επίλυση του σοβαρού οικονομικού, περιουσιακού, ηθικού προβλήματος που υπάρχει σήμερα, με τους αγοραστές ακινήτων, οι οποίοι ενώ έχουν εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή, ενώ ο πωλητής αδυνατεί λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών, να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματι τους», όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέσα από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αναφέρεται, αποφεύγεται η δημιουργία νέων εγκλωβισμένων αγοραστών και η περαιτέρω επιβάρυνση τους με διάφορα νομικά έξοδα και χρονοβόρες διαδικασίες εφόσον διασφαλίζονται τα συμφέροντα τους εκ των προτέρων και νοουμένου όπως αναφέρθηκε πιο πάνω εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.  Επιπλέον, αποτελεί και δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή των Αντιπροσώπων ούτως ώστε να ψηφιστεί το συντομότερο και εντός του χρονοδιαγράμματος που θέτει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήτοι η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τέλος, αναφέρεται ότι μέσω της ρύθμισης, η μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας θα διεξάγεται γρήγορα και χωρίς προβλήματα, ενδυναμώνοντας την αγορά ακινήτων, ενισχύοντας τη νομική ασφάλεια προς όφελος όλων των αγοραστών ακινήτων, φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και επαγγελματιών του κλάδου, με οφέλη για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Σχετικά νέα

X
Translate »