Αναπτυξιακά Έργα

Έμπειρο εξωτερικό οίκο ζητά ο Δήμος Λάρνακας για τη λεπτομερή εδαφολογική και γεωλογική / γεωτεχνική έρευνα για τα ψηλά κτίρια

Ακόμη μια φορά η πόλη μας βρίσκεται στη γωνιά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αυτή τη φορά όσο αναφορά την ανάπτυξη ψηλών κτιρίων στην πόλη μας. Με το ενδιαφέρον για σχετικές αναπτύξεις να είναι πολύ έντονο ο Δήμος Λάρνακας διαφωνεί κάθετα με τη θέση του Τμήματος Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ότι η παραλιακή περιοχή της Λάρνακας παρουσιάζει αρκετά γεωτεχνικά προβλήματα και στην ουσία πρέπει να αποκλειστεί  από το χάρτη τέτοιου μεγέθους αναπτύξεων με εισήγηση όπως η ανάπτυξη πολυώροφων κτιρίων περιοριστεί σε περιοχή, όπου οι γεωλογικές συνθήκες μπορούν ν’ αντέξουν το βάρος τέτοιων οικοδομών.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Με βάσει την πιο πάνω εξέλιξη ο Δήμος με γραπτή του επιστολή ζητά την υποχρεωτική εμπλοκή εξειδικευμένων οίκων από το εξωτερικό σε ό,τι αφορά στην παράμετρο της θεμελίωσης ή της σταθεροποίησης του εδάφους. Σε γενικές γραμμές η πρόταση περιλαμβάνει:

– Την υποχρεωτική λεπτομερή εδαφολογική και γεωλογική / γεωτεχνική έρευνα από έμπειρο οίκο.

– Τον έλεγχο της μελέτης θεμελίωσης ή και ενίσχυσης του υπεδάφους από ανεξάρτητο οίκο μελετών.

– Την επίβλεψη κατασκευής της θεμελίωσης ή της σταθεροποίησης του εδάφους, πέραν από τον μελετητή και από εξωτερικό οίκο. Επιπλέον, ο μελετητής θα έχει την ευθύνη των μελετών του επηρεασμού και αλληλοεπίδρασης της ανάπτυξης στα γειτονικά κτίρια.

Με την έγκριση του πλαισίου αδειοδότησης αναμένεται ότι θα μπορέσει ο Δήμος Λάρνακας να προχωρήσει στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών και να ανοίξει το δρόμο για την υλοποίηση των μεγάλων αναπτύξεων που σχεδιάζονται.

Σχετικά νέα

X
Translate »