Έχουμε θέμα

Έκοψαν αιωνόβια κυπαρίσσια στο Μενεού για ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου (εικόνες)

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αποκοπεί αυθαίρετα δεκάδες αιωνόβια κυπαρίσσια σε ιδιωτική γη στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5 μεγαβάτ, από την εταιρεία MGP Meneou Green Park Ltd. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων Αρχών, υπολογίζεται ότι έχουν κοπεί περίπου 150-200 διατηρητέα δέντρα.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Πρόκειται για συστάδες αιωνόβιων κυπαρισσιών, οι οποίες θυσιάστηκαν για σκοπούς ανάπτυξης, κατά παράβαση ουσιωδών όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης και πολεοδομικής αδειοδότησης του φωτοβολταϊκού πάρκου.   Η περιβαλλοντική έγκριση εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιανουάριο 2016.

Μετά από καταγγελίες, την περιοχή επισκέφθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι οποίοι αναμενόταν χθες να ενημερώσουν τον επιχειρηματία για την αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια κοπής διατηρητέων δέντρων, να ζητήσουν τον άμεσο τερματισμό των κατασκευαστικών εργασιών και τη λήψη μέτρων για την παράβαση ουσιωδών όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης και της πολεοδομικής άδειας. Σύμφωνα με καταγγελίες, τα κυπαρίσσια κλαδεύτηκαν σε τέτοιο βαθμό που είναι θέμα χρόνου η ολοκληρωτική καταστροφή τους.

Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου χωροθετείται σε Ζώνη Γεωργικής Χρήσης Γα4 και σε απόσταση 200 μέτρων ανατολικά της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) / Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Αλυκές Λάρνακος, στα διοικητικά όρια του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού. Τα υπό μελέτη τεμάχια είναι επίπεδα και χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες σιτηρών. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής μελέτης είναι οι διατηρητέες δεντροστοιχίες κυπαρισσιών, οι οποίες είναι προστατευόμενες, με βάση το Διάταγμα Προστασίας Δένδρων που εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2004, δυνάμει του Άρθρου 39(1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Κανονιστική Διοικητική Πράξη 43/2004).

Μεταξύ άλλων, η Γνωμάτευση ΜΕΕΠ που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή έθεσε τρεις ουσιώδεις όρους κατά την κατασκευή του έργου: (α) Να διατηρηθούν και να μην κοπούν οι διατηρητέες δενδροστοιχίες κυπαρισσιών που βρίσκονται περιμετρικά της ανάπτυξης, (β) Να γίνει η λιγότερη δυνατή επέμβαση στον χώρο και οι εκχερσώσεις και οι επιχωματώσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες, και (γ) Για την κατασκευή της περίφραξης να αφεθεί απόσταση τουλάχιστον 8 μέτρα ένθεν και ένθεν από τα διατηρητέα κυπαρίσσια χωρίς κατάληψη του χώρου από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Σχετικά νέα

X
Translate »