Επιχειρήσεις

Eνημέρωση για υποβολή φορολογικών δηλώσεων και πληρωμές φόρων

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό για τις εξής υποχρεώσεις που επηρεάζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός:
Υποβολή προσωρινής φορολογικής δήλωσης
Η διορία για έγκαιρη υποβολή προσωρινής φορολογικής δήλωσης (Έντυπα Ε.Πρ.5/6) στο Τμήμα Φορολογίας για το φορολογικό έτος 2016, είναι στις 31 Ιουλίου 2016.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Άμεσα επηρεαζόμενες από το πιο πάνω είναι εταιρείες που αναμένουν να έχουν φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2016 καθώς και άτομα που αναμένουν να έχουν φορολογητέο εισόδημα πέραν των μισθωτών υπηρεσιών για το φορολογικό έτος 2016.

Επίσης, η εκτιμώμενη φορολογία είναι πληρωτέα σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα μαζί με την υποβολή προσωρινής δήλωσης στις 31 Ιουλίου 2016, ενώ η δεύτερη δόση είναι πληρωτέα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις όπου το φορολογητέο εισόδημα που δηλώνεται στην προσωρινή φορολογική δήλωση είναι λιγότερο από το 75% του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει για το έτος με το πέρας του ετήσιου ελέγχου, τότε επιβάλλεται πρόσθετο ποσό 10% στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τελικού φόρου και του προσωρινού φόρου που δηλώθηκε.
Πληρωμή τελικού φόρου για το έτος 2015

Η διορία πληρωμής του τελικού φόρου για το έτος 2015 με αυτοφορολογία από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είναι την 1η Αυγούστου.
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος

Η διορία για έγκαιρη υποβολή δήλωσης εισοδήματος (Ε.Πρ.1) με ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2015 από μισθωτούς των οποίων το εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500 είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμβουλές σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.

kf

Σχετικά νέα

X
Translate »