ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δυο σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν στη Λάρνακα

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ!
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε τη Δευτέρα 24/10/2022 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαια συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED για δύο κατασκευαστικά αντιπλημμυρικά έργα, τα Συμβόλαια C20A και C20B. Τα έργα, που θα καλύψουν περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών, θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 75%.

Το Συμβόλαιο C20A αφορά την κατασκευή 3,4χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής δυτικά της λεωφ. Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Το νέο δίκτυο θα συνδεθεί με υφιστάμενο δίκτυο το οποίο καταλήγει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Το έργο είναι αξίας €2.264.000 πλέον ΦΠΑ.

Το Συμβόλαιο C20Β αφορά την κατασκευή 3,1χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής πέριξ της λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη στη Λάρνακα. Το νέο δίκτυο θα καταλήγει στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο ομβρίων S8 του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, που βρίσκεται στην οδό Αλέξανδρου Παναγούλη. Το αντλιοστάσιο S8 εκβάλλει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Το έργο είναι αξίας €1.890.200 πλέον ΦΠΑ.

Στην εργοληπτική εταιρεία S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED κατακυρώθηκαν τα δύο έργα κατόπιν δημόσιων διαγωνισμών, καθώς και του ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Τα δύο κατασκευαστικά έργα θα αρχίσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023.

Εντός του έτους προγραμματίζεται η έναρξη ενός ακόμα αντιπλημμυρικού κατασκευαστικού έργου που θα εξυπηρετήσει τη λεκάνη απορροής ανάντι και κατάντι μέρους της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα. Παράλληλα, σύντομα ολοκληρώνεται η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, για την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.

#ΣΑΛ #αντιπλημμυρικά #όμβρια #κατασκευαστικάέργα

Σχετικά νέα

X
Translate »