ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δυνατή η τροποποίηση Δήλωσης ΦΠΑ από τις 17 Σεπτεμβρίου

Από τις 17 Σεπτεμβρίου 2023 είναι δυνατή η τροποποίηση της Δήλωσης ΦΠΑ (κανονικό καθεστώς) μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All – TFA, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι «συγκεκριμένα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, καθώς και οι φορολογικοί τους αντιπρόσωποι, μπορούν από μόνοι τους μέσω του λογαριασμού τους στο Tax For All – TFA να τροποποιήσουν την Δήλωση ΦΠΑ (κανονικό καθεστώς)».

Προστίθεται ότι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (εμπρόθεσμα) σε όλα τα πεδία της Δήλωσης ΦΠΑ, δηλαδή τα τετράγωνα με Αρ.1 μέχρι και 11Β και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (εκπρόθεσμα) μόνο στα πεδία της Δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν στις αξίες εκροών/εισροών, δηλαδή τα τετράγωνα  με Αρ.6 μέχρι 11Β.

«Αυτή η δυνατότητα τροποποίησης της Δήλωσης ΦΠΑ, αφορά μόνο τις Δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν μέσω του Tax For All – TFA, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετά την 27η Μαρτίου 2023», διευκρινίζεται.

Αναφέρεται επίσης ότι τροποποιήσεις σε φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν, και των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν προγενέστερη της 27ης Μαρτίου 2023, μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας με την αποστολή σχετικού αιτήματος «Νέο Μήνυμα» μέσω του Tax For All – TFA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax κάτω από το εικονίδιο TFA υπάρχουν αναρτημένες «Οδηγίες για τροποποίηση Δήλωσης ΦΠΑ» (κάτω από την ενότητα “Οδηγοί”).

Για περαιτέρω βοήθεια το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης TFA καλώντας στο 17700 για τοπικές κλήσεις και στο +357 22 803803 για διεθνείς κλήσεις.

Σχετικά νέα

X
Translate »