Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού: Bronze Award στα Cyprus Education Leaders Awards για την εργασία «Θετική Εκπαίδευση και Διδασκαλία Αξιών»

«Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων, πρέπει να έχουν πεισθεί  πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων».  

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Αριστοτέλης

 

Συνεχίζονται οι σημαντικές διακρίσεις για το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού καθώς για τρεις συνεχόμενες σχολικές χρονιές έχει λάβει Gold, Silver και Bronze Award στα Cyprus Education Leaders Awards.

Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού είναι ένα μικρό σχολείο με συμπλέγματα τάξεων κι εξυπηρετεί τις κοινότητες Αλαμινού και Μαζωτού. Το σχολείο έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητές του, αξιοποιώντας τις ως ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής, ανοικτής, ευέλικτης, σχολικής κοινότητας μάθησης. Οι αξιολογήσεις των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι στοχευμένες παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των παιδιών μέσα στις τάξεις και στο διάλειμμα, οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων του σχολείου, το πλούσιο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής, καθώς επίσης οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, της τηλεκπαίδευσης και των μέτρων υγειονομικής προστασίας, μάς οδήγησαν στην απόφαση να εφαρμόσουμε κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 ένα παρεμβατικό πρόγραμμα Θετικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας Αξιών.

Αποφασίσαμε να  προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τη θετική συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών μας μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας κι ενός συστήματος επιβράβευσης της θετικής συμπεριφοράς.  Για το πρώτο στάδιο του συστήματος, το σχολείο μας είχε θέσει ως στόχο τα παιδιά να καλλιεργήσουν τρεις βασικές αξίες: τον σεβασμό, την υπευθυνότητα και την ασφάλεια. Η κάθε αξία είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο αναμενόμενων συμπεριφορών και οι μαθητές και οι μαθήτριες μας διδάχθηκαν πώς να τις  εφαρμόζουν. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκαν ειδικά σχέδια μαθήματος για διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις αξίες και τις ρουτίνες πειθαρχίας που έπρεπε τα παιδιά να αποκτήσουν. Εντάξαμε επίσης στα μαθήματά μας τεχνικές διαχείρισης του θυμού και των αρνητικών συναισθημάτων. Εμπλουτίσαμε το σχολικό πρόγραμμα με δημιουργικές δράσεις στοχεύοντας και πετυχαίνοντας τη δημιουργία αισθήματος κοινότητας κι ενεργού πολιτότητας.

Η παρέμβασή μας έγινε με πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, οργάνωση και τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ του προσωπικού αλλά και με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Προσπαθήσαμε εξαρχής να συνδέσουμε τη φετινή μας προσπάθεια με έργα που έγιναν στο σχολείο τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, έτσι ώστε τα παιδιά να βιώσουν τη νέα προσέγγιση ως συνέχεια της εργασίας και της προσπάθειας που τα ίδια εκπόνησαν.

 

 

Η εργασία «Ναυάγιο Μαζωτού – Ένα ταξίδι που δεν τέλειωσε», βραβεύτηκε με Gold Award 2019, στην κατηγορία Εκπαιδευτικό Έργο – Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία. Στόχος ήταν η αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού περιβάλλοντος των παιδιών έτσι ώστε να επιτευχθεί βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και να δημιουργηθεί κουλτούρα μάθησης, συνεργασίας και αριστείας.

Το σχέδιο ανάπτυξης και βελτίωσης με τίτλο «Το σχολείο μας σκέφτεται, φαντάζεται, συνεργάζεται και δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο», βραβεύτηκε με Silver Award 2020, στην κατηγορία Εκπαιδευτικό Έργο – Ανάπτυξη Οριζόντιων Δεξιοτήτων.

Για την εργασία μας «Θετική Εκπαίδευση και Διδασκαλία Αξιών», βραβευτήκαμε στην κατηγορία Εκπαιδευτικό Έργο –Καινοτομία στη Διδασκαλία, με Bronze Award 2021.

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας μας αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς μέσω συντρέχουσας αξιολόγησης αλλά και από εξωτερικό κριτικό συνεργάτη στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και εργαλείων αξιολόγησης. Πιστεύουμε ότι η Διδακτική πρωτοβουλία μας για Θετική Εκπαίδευση των παιδιών μέσω μιας συστηματικής και στοχευμένης διδασκαλίας των Αξιών, εμπνέει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα, διασφαλίζει τη διδασκαλία των οριζόντιων δεξιοτήτων και εδραιώνει τη συμμετοχή και τη δέσμευση όλων των ανθρώπων της σχολικής κοινότητας. Είναι μια καινοτόμος παιδαγωγική μέθοδος, μια επιστροφή στα βασικά, στην ανθρωποκεντρική παιδεία, στην αγωγή του ενεργού και χρήσιμου πολίτη, ως βάση για την επίτευξη της αριστείας και της προόδου, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων όπως αυτή που διάγουμε.

 

Αγγέλα Καϊμακλιώτη

Διευθύντρια

Σχετικά νέα

X
Translate »