Δελτία Τύπου

Δημιουργία νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών (ECRISTCN)

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με τους καταδικασθέντες πολίτες τρίτων χωρών και άτομα χωρίς ιθαγένεια, μέσω του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).  

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και οι αρχές θα μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν αναζήτηση με μηχανισμό αναζήτησης θετικού/αρνητικού αποτελέσματος: το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης θα προσδιορίζει τα κράτη μέλη από τα οποία μπορούν να ληφθούν πλήρεις πληροφορίες ποινικού μητρώου για συγκεκριμένο πρόσωπο.

Το σύστημα θα περιέχει μόνο στοιχεία ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και, εφόσον υπάρχουν, των εικόνων προσώπου.

Τη διαχείριση του συστήματος θα αναλάβει ο eu-LISA, ο οργανισμός της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Το σύστημα, εκτός από τη χρήση του για τους σκοπούς της ποινικής δίκης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως για τη διαπίστευση προσώπων προκειμένου να εργαστούν με παιδιά ή για την απόκτηση άδειας, π.χ. για τον χειρισμό πυροβόλων όπλων.

Το ECRIS χρησιμοποιείται περίπου 3 εκατομμύρια φορές τον χρόνο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες. Στο 30 % περίπου των περιπτώσεων στις οποίες ζητούνται πληροφορίες ποινικού μητρώου δίνεται θετική απάντηση, που σημαίνει ότι παρέχονται πράγματι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο.

 

Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

http://eudirectlarnaca.eu

Πλατεία Βασιλέως Παύλου

Τηλ.: 24620993

Φαξ: 24626358

 

Σχετικά νέα

X
Translate »