Γενική Επικαιρότητα

Δείτε τις νέες ευκαιρίες για εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL Europe. Διατίθεται χρηματοδότηση για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις για να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη μαθημάτων Bachelor και Master.

Δείτε τις νέες ευκαιρίες για εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL Europe. Διατίθεται χρηματοδότηση για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις για να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη μαθημάτων Bachelor και Master. Αυτά πρέπει να αφορούν ψηφιακούς τομείς ή διεπιστημονικά μαθήματα που ενδυναμώνουν τους επαγγελματίες σε τομείς εκτός ΤΠΕ με ψηφιακές δεξιότητες. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 και θα κλείσουν τον Ιανουάριο του 2023.

Όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επί του παρόντος έλλειψη ειδικών στις ΤΠΕ, όπως επισημαίνεται και από τα τελευταία ευρήματα από τη δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας του Cedefop. Οι νέες θέσεις εργασίας που συνδυάζουν τις τομεακές ικανότητες με την επάρκεια κατανόησης των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών έχουν υψηλή ζήτηση παντού. Οι νέοι αναζητούν προγράμματα και μαθήματα για την προετοιμασία τους για θέσεις εργασίας στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

https://digitalskillsjobs.europa.eu/en/latest/news/applynownewdigitalcalleducationprogrammeskeytechnologiesnowopen

Σχετικά νέα

X
Translate »