ΠΡΟΣΩΠΑ

Χρίστος Ορφανίδης: Κατάσταση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λάρνακα

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.006, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

            «Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λάρνακα μετατρέπεται σε κέντρο ταλαιπωρίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο.  Ο κάθε πολίτης που μεταβαίνει στο εν λόγω κέντρο, αντί να εξυπηρετηθεί, θα αντιμετωπίσει, πρώτιστα, δυσκολία στην εξεύρεση χώρου στάθμευσης.  Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι υπάρχουν χώροι στάθμευσης, αλλά ως συνήθως είναι κατειλημμένοι από άλλα οχήματα.  Πέρα όμως από αυτό, όλοι -με γνώμονα τη λογική- μεταβαίνουν στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, για να εξυπηρετηθούν.  Δυστυχώς, εκεί διαπιστώνουν την έλλειψη της απαραίτητης ράμπας, ενώ η είσοδος για τα άτομα που τη χρειάζονται βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιρίου, άρα χρειάζεται να διανύσουν μια επιπρόσθετη απόσταση 200 μέτρων, όπου μεσολαβούν και άλλα κτίρια, για να μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτό.  Παράλληλα, στην κεντρική είσοδο βρίσκεται πινακίδα η οποία παραπέμπει σε χώρο στάθμευσης αναπήρων στο πίσω μέρος του κτιρίου, αλλά όχι για είσοδο.  Εννοείται ότι όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας δε σημαίνει ότι οδηγεί, άρα είναι αδύνατον να γνωρίζει ότι υπάρχει είσοδος στην πίσω πλευρά.  Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό για το πιο πάνω θέμα.

Ως εκ των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Τι προτίθεστε να πράξετε για το εν λόγω ζήτημα, ούτως ώστε η πρόσβαση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λάρνακα να είναι εύκολη και προσβάσιμη, όπως προνοούν οι νόμοι και οι υποχρεώσεις έναντι των πολιτών;
  2. Πότε υπολογίζετε να διευθετηθεί το πιο πάνω θέμα;
  3. Για ποιο λόγο υπήρξε τόση καθυστέρηση στη διευθέτηση του θέματος όλα τα προηγούμενα έτη;»

Σημείωση:  Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.006, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σχετικά με την πιο πάνω Ερώτηση, σας μεταφέρω την ακόλουθη ενημέρωση που έλαβα από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου μου:

  1. Το ΚΕΠ Λάρνακας στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες από τη Νομοθεσία Άδειες και πληροί όλους τους όρους της ισχύουσας Νομοθεσίας που αφορά στα άτομα με αναπηρία (πρόσβαση και χώρους στάθμευσης).
  2. Ειδικότερα, για τους χώρους στάθμευσης, αναφέρεται ότι το εν λόγω κτίριο διαθέτει τους απαιτούμενους από τη Νομοθεσία χώρους στάθμευσης και επιπλέον υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης σε απόσταση 50m περίπου ανατολικά του κτιρίου, καθώς και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης στους ορόφους του κτιρίου.
  3. Παρόλο που το κτίριο πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για άτομα με αναπηρία, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά από παράπονο που λήφθηκε, μελέτησε εκ νέου το θέμα και ετοίμασε σχέδια για μετατροπές στην είσοδο και με ράμπα στην πρόσοψη. Τα σχέδια στάληκαν στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για να προωθηθούν στον ιδιοκτήτη προς εκτέλεση, καθότι στα ενοικιαζόμενα κτίρια δεν είναι δυνατό να επέμβει το Τμήμα Δημοσίων Έργων.  Σημειώνεται, ότι το κτίριο περιήλθε στην κατοχή της Τράπεζας Κύπρου, στην οποία και αποτάθηκε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για την υλοποίηση των σχεδίων, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση.
  4. Όσον αφορά την πινακίδα η οποία παραπέμπει μόνο στο χώρο στάθμευσης αναπήρων και όχι στην είσοδο αναπήρων, αυτή έχει αντικατασταθεί.»

Απάντηση ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.006, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ ότι η προσβασιμότητα των δημόσιων κτιρίων διέπεται από διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και η εφαρμογή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες των τοπικών Αρχών Αυτοδιοίκησης.

  1. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 77.671 ημερομηνίας 8/10/2014 κάθε ενοικιαζόμενο κτήριο από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να ικανοποιεί τις αρχές και προδιαγραφές προσβασιμότητας της νομοθεσίας και επομένως, η Υπηρεσία που ενοικιάζει το κτήριο θα πρέπει να φροντίζει μαζί με τον ιδιοκτήτη για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων προσβασιμότητας.»

 

 

Σχετικά νέα

X
Translate »