Αναπτυξιακά Έργα

Χιλιάδες ευρώ ανείσπρακτα τέλη από τον ΚΟΤ για ελλιμενισμό στη μαρίνα Λάρνακας

Αδυναμίες στην παρακολούθηση και στη λήψη έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη των οφειλομένων τελών ελλιμενισμού στη μαρίνα Λάρνακας διαπιστώνονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ). Ως αποτέλεσμα, σημαντικά ποσά παραμένουν ανείσπρακτα και η είσπραξή τους, με την πάροδο του χρόνου, καθίσταται δύσκολη ή/και αδύνατη.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Για το συγκεκριμένο θέμα η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε ανησυχία, επειδή δεν έχουν ληφθεί έγκαιρα μέτρα για την άμεση είσπραξη των εσόδων από τέλη ελλιμενισμού. Συνεπώς συστήνει την προπληρωμή των τελών ελλιμενισμού προς αποφυγή συσσώρευσης οφειλόμενων τελών στο μέλλον.

Για το θέμα υπάρχει ήδη από τον Νοέμβριο του 2012 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, η οποία δεν φαίνεται να ακολουθήθηκε.

Όπως σημειώνεται, υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες έγινε εκποίηση του σκάφους, αλλά δεν επιτεύχθηκε η αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις καταχωρίστηκε μεν στο δικαστήριο ποινική υπόθεση, αλλά δεν έγινε προσπάθεια είσπραξης των οφειλόμενων ποσών με βάση τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου. Επιπρόσθετα, ακόμα και σε περιπτώσεις που εκδόθηκε απόφαση δικαστηρίου, παρόλον ότι οι κατηγορούμενοι δεν συμμορφώθηκαν, δεν λήφθηκαν περαιτέρω εισπρακτικά μέτρα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει στην έκθεσή της ότι για κάποιες περιπτώσεις η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών έχει καταστεί αδύνατη. Γι’ αυτό συστήνεται όπως ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες για τη διαγραφή των μη εισπράξιμων ποσών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, τα οφειλόμενα ποσά ανέρχονταν στις 11.016 ευρώ για την περίοδο ελλιμενισμού 2012-2016.

Καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση το 2015 και σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 ο κατηγορούμενος όφειλε να καταβάλει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ και το οφειλόμενο συνολικό ποσό μέσω μηνιαίων δόσεων.

Όμως μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου όχι μόνο δεν υπήρξε συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά, σύμφωνα με τον υπεύθυνο της μαρίνας, το συγκεκριμένο σκάφος απέπλευσε πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Σύμφωνα με τον Αν. Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, ο ΚΟΤ και μετέπειτα το Υφυπουργείο Τουρισμού προέβηκαν σε όλα τα δυνατά μέτρα είσπραξης των τελών ελλιμενισμού, στα οποία περιλαμβάνονται κατασχέσεις και εκποιήσεις σκαφών για τις οποίες καθορίστηκε συγκεκριμένη διαδικασία και δικαστικές διαδικασίες.

Σχετικά νέα

X
Translate »