Εκπαίδευση

Χάσμα από Δημοτικό σε Γυμνάσιο- Χτίζουν γέφυρες για μαθητές

Πηγή: philenews.com

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Με στόχο να γεφυρωθεί όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό το χάσμα μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου, το υπουργείο Παιδείας ετοίμασε και αποστέλλει σύντομα στα σχολεία τον Οδηγό Ομαλής Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, τον οποίο ετοίμασε Διατμηματική του Επιτροπή.

Στο επίκεντρο μπαίνουν τα παιδιά της Στ’ τάξης Δημοτικού ούτως ώστε να ενισχυθούν τόσο σε γνωστικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, ενόψει της φοίτησής τους την επόμενη σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο και κατ’ επέκταση της μετάβασής τους από τη Δημοτική στη Μέση Εκπαίδευση. Η μετάβαση αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην πορεία των παιδιών, ωστόσο όπως έχει διαπιστωθεί από τους ειδικούς, δεν είναι πάντοτε ομαλή. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι αλλαγές που συνοδεύουν τη μετάβαση από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα. Τόσο στο γνωστικό τομέα (μαθήματα, αξιολόγηση, εξετάσεις κ.λπ.), όσο και στο συναισθηματικό (άγχος, προβλήματα κοινωνικοποίησης κ.λπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προβληματισμός για τα κενά που δημιούργησε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ο Οδηγός που έχει ετοιμαστεί, και βασικές του πτυχές παρουσιάζει σήμερα ο «Φ», περιλαμβάνει αρκετές εισηγήσεις γύρω από ένα δομημένο και στοχευμένο πρόγραμμα, σημαντικές δραστηριότητες και πάνω απ’ όλα εμπλέκει σχολεία, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων σε μία σχέση συνεχούς συνεργασίας.

Το πρόγραμμα που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες κάθε άλλο παρά αόριστο είναι καθώς δίνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις διάφορες δράσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον επόμενο κιόλας μήνα. Επίσης, οι δράσεις αυτές «απλώνονται» καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς βάζοντας σε πρώτο πλάνο τους τελειόφοιτους μαθητές των Δημοτικών σχολείων.

Η συνεργασία θα αφορά το Δημοτικό ή τα Δημοτικά μίας σχολικής περιφέρειας με το Γυμνάσιο ή τα Γυμνάσια της, το οποίο/τα οποία θα τροφοδοτηθεί/ουν με μαθητές την επόμενη σχολική χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό, οι διευθύνσεις των σχολείων και των δύο βαθμίδων πρέπει να δημιουργήσουν από κοινού Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης, η οποία θα απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων και θα έχει επικεφαλής βοηθό διευθυντή Γυμνασίου. Στην Επιτροπή θα μετέχει και ο καθηγητής Συμβουλευτικής (ΣΕΑ).

 

 

Ο Οδηγός είναι οργανωμένος σε δύο μέρη: α) Στη συναισθηματική προετοιμασία των παιδιών και β) στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία που μπορεί κάποιος να εντοπίσει ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό, είναι και η αναφορά σε «Ταξιδιωτικές Βαλίτσες». Σε αυτές θα τοποθετηθεί χρήσιμο υλικό, το οποίο θα βοηθήσει τους τελειόφοιτους μαθητές των Δημοτικών σχολείων να πάρουν μία ακόμα γεύση από το Γυμνάσιο, Συγκεκριμένα, το υλικό αυτό θα περιλαμβάνει εργασίες, κατασκευές, σχέδια, τετράδια της Α’ τάξης γυμνασίου για τα διάφορα μαθήματα, φωτογραφικό και οπτικογραφημένο υλικό από καλλιτεχνικά δρώμενα του Γυμνασίου. Το υλικό αυτό θα ζητηθεί από τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι το έχουν ήδη ολοκληρωμένο και δεν το χρειαστούν. Επίσης, μέσα θα τοποθετηθεί ολοκληρωμένη σειρά των βιβλίων της Α’ Γυμνασίου. Οι «Ταξιδιωτικές Βαλίτσες» θα φτάσουν σε όλα τα Δημοτικά σχολεία για να δοθούν στους μαθητές της Στ’ τάξης και το ταξίδι τους θα αρχίσει την τρίτη βδομάδα Ιανουαρίου.

 

 

Συναισθηματική προετοιμασία

Στο μέρος που αφορά την προετοιμασία των μαθητών της Στ’ τάξης στο συναισθηματικό τομέα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δέκα δραστηριότητες, για τις οποίες δίνονται αναλυτικές πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς καθώς επίσης και χρονοδιαγράμματα:

> Συνάντηση της κοινής Επιτροπής Γυμνασίου – Δημοτικών για την Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

> Επίσκεψη του υπεύθυνου βοηθού διευθυντή και του καθηγητή ΣΕΑ σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της οικείας σχολικής περιφέρειας, για συνάντηση με τους μαθητές της Στ’ τάξης.

> Επίσκεψη του διευθυντή του Γυμνασίου στα Δημοτικά σχολεία της οικείας σχολικής περιφέρειας για συνάντηση με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Στ’ τάξης.

> Καταγραφή σε σχετικό έντυπο των αποριών και των συναισθημάτων των μαθητών της Στ’ τάξης για το Γυμνάσιο.

> Συμμετοχή των μαθητών της Στ’ τάξης σε προγραμματισμένες δραστηριότητες του Γυμνασίου και συνδιοργάνωση άλλων κοινών δραστηριοτήτων κι εκδηλώσεων.

> Ετοιμασία των «Ταξιδιωτικών Βαλιτσών» που θα ταξιδέψουν σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της οικείας σχολικής περιφέρειας.

> Διδασκαλία μαθημάτων στους μαθητές της Στ’ τάξης από καθηγητές του Γυμνασίου, διαφόρων ειδικοτήτων.

> Ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών της Στ’ τάξης στο Γυμνάσιο.

> Καταγραφή σε σχετικό έντυπο των εμπειριών και των συναισθημάτων των μαθητών της Στ’ τάξης από την ολοήμερη επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο.

> Ολοήμερη επίσκεψη του καθηγητή ΣΕΑ στα Δημοτικά σχολεία για συναντήσεις με τους μαθητές της Στ’ τάξης, τους γονείς και τους δασκάλους τους και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν από τα πιο πάνω, τα οποία προϋποθέτουν φυσική παρουσία των διαφόρων μερών, ο Οδηγός Ομαλής Μετάβασης ενθαρρύνει και τη διαδικτυακή συμμετοχή μαθητών της Στ’ τάξης Δημοτικού και της Α’ τάξης Γυμνασίου σε κοινές δραστηριότητες. Για τη διαδικτυακή συμμετοχή των παιδιών, στον Οδηγό περιλαμβάνονται σχετικές δραστηριότητες με κατευθυντήριες γραμμές.

 

 

Ενίσχυση γνωστικού τομέα

Αναφορικά με την ενίσχυση του γνωστικού τομέα και της σωστής προετοιμασίας των μαθητών της Στ’ τάξης Δημοτικού, τα εργαλεία στα οποία εστιάζει ο Οδηγός είναι:

> Πρακτικές δεξιότητες: Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καθημερινή ετοιμασία της σχολικής τσάντας και τη χρήση κασετίνας που να περιέχει μόνο τα απαραίτητα, την αυτορρύθμιση της καταγραφής της κατ’ οίκον εργασίας από τον κάθε μαθητή, την υπογράμμιση σημαντικών σημείων στα μαθήματα, καθώς και την τήρηση σημειώσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

> Γνωστικές δεξιότητες: Περιλαμβάνει την απάντηση –κυρίως γραπτή– ερωτήσεων ανοικτού τύπου αλλά κι ερωτήσεων με πέραν του ενός υποερωτημάτων, τη σύνθεση ολοκληρωμένων απαντήσεων και απαντήσεων επικεντρωμένων στα ερωτήματα, τη χρήση επιλεγμένου λεξιλογίου και την αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ετοιμασία παρουσιάσεων και πρότζεκτ.

> Σωστή διαχείριση του χρόνου: Περιλαμβάνει την ανάθεση εργασιών με καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, την ανάθεση ομαδικών εργασιών, την έμφαση στην τήρηση του χρόνου στις γραπτές αξιολογητικές ασκήσεις και στη γραπτή έκφραση.

Αξιολόγηση: Περιλαμβάνει τη χρήση γραπτής αξιολόγησης με ποικίλα είδη ασκήσεων, τη βαθμολόγηση γραπτής αξιολόγησης και τη συζήτηση καθώς και την προετοιμασία των παιδιών για τον ρόλο της αριθμητικής ή αλφαβητικής βαθμολογίας.

 

 

Υποδοχή μαθητών στην Α’ Γυμνασίου

Όπως σημειώνεται στον Οδηγό, «η πρώτη μέρα λειτουργίας του Γυμνασίου είναι σημαντική για τους καινούργιους μαθητές και πρέπει να τους δοθεί η δέουσα προσοχή. Είναι η μέρα που οι μαθητές θα έχουν την πρώτη τους επαφή με το Γυμνάσιο. Έτσι, όλα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για να δοθεί η καλύτερη δυνατή εντύπωση».

 

 

Αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας που οι νέοι μαθητές της Α’ τάξης Γυμνασίου θα βρεθούν στο νέο τους σχολείο είναι: 

> Καλωσόρισμα από τον διευθυντή με ιδιαίτερη αναφορά στους πρωτοετείς μαθητές.

> Τους καλωσορίζει ο υπεύθυνος του προγράμματος της Ομαλής Μετάβασης, τον οποίο ήδη γνωρίζουν από τις δράσεις της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Γνωρίζουν και τους συμμαθητές τους.

> Οι υπεύθυνοι των Τμημάτων οδηγούν τα παιδιά στις αίθουσες και κάνουν τις σχετικές συστάσεις.

> Ο υπεύθυνος Τμήματος θα ξεναγήσει τους μαθητές στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου με βάση σχετικό πρόγραμμα ξενάγησης.

> Θα τους δοθούν οδηγίες και συμβουλές για σωστή ένταξη στο Γυμνάσιο, καθώς επίσης και τα βιβλία. Σημειώνεται ότι για να μην προκληθεί άγχος από τον μεγάλο αριθμό βιβλίων θα διανεμηθούν στα παιδιά σε δύο μέρες.

> Θα τους δοθεί το πρόχειρο ωρολόγιο πρόγραμμα και θα τους επεξηγηθεί ο τρόπος ανάγνωσής του.

Επιπρόσθετα, έχει οριστεί ότι ο πρώτος μήνας στο Γυμνάσιο αποτελεί μήνα προσαρμογής για τα παιδιά που μεταβαίνουν από το Δημοτικό Σχολείο. Οπόταν, με διάφορες δράσεις, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές κατά το χρονικό αυτό διάστημα, για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να εξοικειωθούν με τις διάφορες ρουτίνες και τους κανονισμούς του νέου τους σχολείου.

Σχετικά νέα

X
Translate »