Οικονομία

Χαμηλό το ποσοστό εισφοράς στα ταμεία προνοίας

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα είναι το ποσοστό εισφοράς των εργοδοτών και εργαζομένων στα ταμεία προνοίας, σύμφωνα με έρευνα της Aon.

Το συνολικό μέσο ποσοστό εισφοράς παρουσιάζεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες και παραμένει χαμηλό σε σχέση με τα απαιτούμενα ποσοστά για επαρκή αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού κινδύνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό εισφοράς των εργοδοτών στα ταμεία προνοίας ανήλθε το 2019 στο 5% όσο ήταν και το 2016 και 6% το 2013 ενώ των εργαζομένων στο 7% από 6% το 2016 και 6,5% το 2013.

Το μέσο ποσοστό εισφοράς στα ταμεία προνοίας ανέρχεται σε 12% από 11% το 2016 και 12,5% το 2013.

Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι πρέπει να αποταμιεύουν 16% των αποδοχών τους κάθε έτους από την ηλικία 25 μέχρι τα 65, προκειμένου να συγκεντρώσουν επαρκείς συνταξιοδοτικούς πόρους που να καλύπτουν τις Ιδιωτικές Συνταξιοδοτικές τους Ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει την εισφορά των εργαζομένων και του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας.

Περίπου το 54% των Ταμείων σήμερα έχουν αποθεματικό κάτω από €5 εκ καθιστώντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου δύσκολη και δαπανηρή.

Περίπου το 40% των Ταμείων που σήμερα είναι αυτοδιαχειριζόμενα αναμένουν ότι θα μεταφερθούν σε Πολυεπιχειρησιακό Ταμείο στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι ένα παγκόσμιο θέμα που ανησυχεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζομένους. Πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν πλήρη κατανόηση του ύψους των συνταξιοδοτικών τους πόρων και των τελικών ωφελημάτων που ενδέχεται να λάβουν, κάτι που καθιστά το συνταξιοδοτικό τους προγραμματισμό δύσκολο και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή εισοδήματα κατά την συνταξιοδότηση», αναφέρεται.

Τονίζεται ότι τα Ταμεία Προνοίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την οικονομική ασφάλεια των Κυπρίων εργαζομένων στη συνταξιοδότηση, αφού στόχος τους είναι η παροχή συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που να διασφαλίζουν τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου κατά την αφυπηρέτηση.

«Οι επιχειρήσεις εκείνες που θα πετύχουν να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο των εταιρικών τους Ταμείων, μέσω της ορθής διακυβέρνησης και αποτελεσμάτων, ως ίσως το πιο σημαντικό συστατικό του συνολικού πακέτου αποδοχών, θα κάνουν τον εργαζόμενο συμμέτοχο και τονώνουν το αίσθημα της δέσμευσης κάτι που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και συνεπώς των εταιρικών αποτελεσμάτων», υπογραμμίζεται.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε Εταιρικά και Βιομηχανικά Ταμεία Προνοίας που εδρεύουν στην Κύπρο. Έχουν εξαιρεθεί τα Σχέδια Συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων, των Ημικρατικών Οργανισμών και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η έρευνα περιλαμβάνει απαντήσεις από Ταμεία με 21 χιλιάδες μέλη και €500 εκ. σε σύνολο αποθεματικού.

Σχετικά νέα

X
Translate »