Γενικά

Αντιμετωπίζουν τη διάβρωση με 15 κυματοθραύστες

Πηγή: philenews.com

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Μελέτη βελτίωσης και προστασίας του παραλιακού μετώπου από το ακρωτήριο Κίτι μέχρι την περιοχή αεροδρομίου Λάρνακας διενεργήθηκε για λογαριασμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η μελέτη έχει ως κύριο στόχο να καθοριστεί η στρατηγική για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης με την προστασία της ακτής από τη διάβρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας ούτως ώστε να είναι συμβατή με τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής και να παρέχει κυρίως τις απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης της ακτής από τους λουόμενους. 

Η βέλτιστη λύση που επιλέγηκε μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων έργων και δημιουργία μιας ομοιόμορφης σειράς 15 αποσπασμένων κυματοθραυστών, εικόνα που απαντάται σε πολλές παράλιες τουριστικές περιοχές όπως το παραλιακό μέτωπο Λεμεσού, Ορόκλινης-Πύλας, Πόλης Χρυσοχούς.

Η πρόταση συνολικού κόστους €5,1 εκατ. δεν έχει οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση στις αρχαιότητες που βρίσκονται στο νότιο άκρο της περιοχής και στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Η περιοχή μελέτης είναι συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ. και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό παραλιακό μέτωπο της Κύπρου. Το δυτικό όριο της περιοχής μελέτης καθορίζεται το ακρωτήριο Κίτι (περιοχή Φάρου) και το ανατολικό η παραλιακή περιοχή μπροστά από το αεροδρόμιο Λάρνακας δυτικά της περιοχής Natura. Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως αμμώδης με χαλίκια. Σε κάποιες περιοχές παρουσιάζονται και συσσωρεύσεις νεκρών φύλλων Ποσειδωνίας. Θεωρείται μια από τις αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές της Λάρνακας και υπάρχει οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ραγδαία αύξηση του ρυθμού τουριστικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο), οδήγησε τους ιδιοκτήτες και τις τοπικές αρχές να ζητήσουν την προστασία και βελτίωση της ποιότητας της παραλίας για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας της και τη δημιουργία διευκολύνσεων ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι αυξανόμενες χρήσεις αναψυχής.

 

 

Η περιοχή μελέτης έχει υποδιαιρεθεί σε τρία τμήματα:

>> Υποπεριοχή 1: Από το ακρωτήριο Κίτι έως το δυτικό άκρο της παραλιακής θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους στην Κοινότητα Περβολιών. Καθαίρεση του υφιστάμενου κυματοθραύστη που έχει κατασκευαστεί παράλληλα στην ακτή στην παραλία «Φάρος – Περβόλια», καθώς έχει κατασκευαστεί πολύ κοντά στην ακτή με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας ιζημάτων στη σκιά του κυματοθραύστη και τη δημιουργία του φαινομένου «tombolo». Κατασκευή δύο αποσπασμένων έξαλων κυματοθραυστών χαμηλής στέψης.

>> Υποπεριοχή 2: Από το δυτικό άκρο της παραλιακής θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους στην Κοινότητα Περβολιών έως το συγκρότημα «Yialos Village» (Cybarco). Κατασκευή 13 αποσπασμένων έξαλων κυματοθραυστών χαμηλής στέψης. Το τμήμα αυτό εμφανίζει σημαντική διάβρωση στο βόρειο τμήμα, κυρίως στην περιοχή που ορίζεται από το Ξενοδοχείο «Possidon Beach Gardens» μέχρι τις τουριστικές κατοικίες «Yialos Village» και μικρή διάβρωση νοτιότερα. Η τοποθέτηση κυματοθραυστών σε όλο το τμήμα στόχο έχει την αύξηση του πλάτους της ακτής, και την προστασία του βόρειου τμήματος από τη διάβρωση.

>> Υποπεριοχή 3: Δεν προτείνονται παρεμβάσεις ανατολικά και πέραν του συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών «Yialos Village» μέχρι το αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς όλο το παράκτιο μέτωπο ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό CY6000002 (Αλυκές Λάρνακας).

Η περιοχή του έργου εμπίπτει ή/και ενδεχομένως να γειτνιάζει με τη νέα προτεινόμενη θαλάσσια περιοχή Natura 2000, «Λάρνακα – Φάρος» (CY6000012), η οποία δεν είχε ληφθεί υπόψη στην οικολογική μελέτη που διενεργήθηκε, αφού η περιοχή έχει πολύ πρόσφατα (εντός Δεκεμβρίου 2020) εξεταστεί και εγκριθεί και από την Επιστημονική Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, εκπονήθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, μετά από υπόδειξη του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η εν λόγω περιοχή, προτάθηκε με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τους θαλάσσιους οικότοπους (Αμμοσύρσεις 1110, Posidonia beds 1120 και Ύφαλοι 1170). Επιπρόσθετα, στην περιοχή ενδιαφέροντος παρουσιάζονται και θαλάσσιες χελώνες, όπως η χελώνα Caretta caretta που παρουσιάζει και μικρό αριθμό φωλεοποίησης. Η περιοχή Λάρνακα – Φάρος εκτείνεται από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 60 μέτρων.

Εάν το έργο εγκριθεί, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση τυχόν επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, για την έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας. Για καλύτερη εξακρίβωση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων που μπορεί να έχει η κατασκευή των κυματοθραυστών στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, τα προστατευόμενα είδη και στη βιοποικιλότητα της περιοχής προτείνεται η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της περιοχής.

 

 

Προβλήματα ιδιοκτητών κατοικιών

Τοπικές Αρχές και ιδιοκτήτες κατοικιών στην περιοχή, κατέθεσαν τα πιο κάτω αιτήματα: 

● Αντιμετώπιση/ αναχαίτιση της διάβρωσης που παρουσιάζεται σε πολλά τμήματα της ακτής.

● Δημιουργία ή/και βελτίωση αμμώδους παραλίας μπροστά από τις αναπτύξεις και οργανωμένες παραλίες.

● Προστασία πρανών και υφιστάμενων υποδομών από διάβρωση.

● Δημιουργία ασφαλών προσβάσεων στον θαλάσσιο χώρο.

● Βελτίωση συνθηκών λουομένων και μέτρα ασφάλειας.

● Μέτρα μείωσης της συσσώρευσης νεκρών φύλλων Ποσειδώνιας καθώς και μέτρα για την εύκολη συλλογή και απομάκρυνσή τους.

Σχετικά νέα

X
Translate »