ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Δήμου Λάρνακας για Δημοτικές Φορολογίες

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2023 γίνεται μέσω διαδικτύου (JCC Smart) μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2023 και με φυσική παρουσία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2023.

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα επιβάλλεται επιπρόσθετη επιβάρυνση ως οι Δημοτικοί Κανονισμοί.

Για Δημοτικές Φορολογίες για το 2022 και πριν γίνονται μόνο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στην Επιτροπή Ενστάσεων Φορολογιών του Δήμου Λάρνακας για το έτος 2023 έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2023.

Οποιασδήποτε ενστάσεις υποβλήθηκαν μετά τις 31 Οκτωβρίου 2023 δεν θα εξετάζονται καθώς θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Σχετικά νέα

X
Translate »