Ανδρέας Πασιουρτίδης

Α. Πασιουρτίδης: Δεν “προχωρά” ο πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος στο δρόμο Μαζωτού – Κιτίου

Ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη:

« Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή πεζοδρόμων με ποδηλατόδρομο στον παραλιακό δρόμου Μαζωτού-Ζυγίου.  Πρόκειται για ένα έργο το οποίο άπτεται πρώτιστα της ασφάλειας των διακινούμενων πεζών στη συγκεκριμένη περιοχή και των ποδηλατιστών οι οποίοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς και της αναβάθμισης της περιοχής των κοινοτήτων Μαζωτού, Αλαμινού, Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας, Ψεματισμένου, Μαρωνίου και Ζυγίου με την προσέλκυση τουρισμού.

Ζητούμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τα ακόλουθα:

  1. Τις μελέτες που έχουν γίνει για το έργο αυτό.
  2. Το προϋπολογιζόμενο κόστος υλοποίησης.»

Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή.

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ πως ο παραλιακός δρόμος Ζυγίου-Μαζωτού διέρχεται των Κοινοτήτων Μαζωτού, Αγίου Θεοδώρου, Ψεματισμένου, Μαρωνίου και Ζυγίου, έχει μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων και αυτός εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων.  Στο σχέδιο διατομής του δρόμου, που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, περιλαμβάνεται λωρίδα πρασίνου, ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος.

  1. Οι πιο πάνω εμπλεκόμενες Κοινότητες έχουν θέσει διαχρονικά από κοινού το αίτημα για την κατασκευή πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου στον εν λόγω δρόμο, αίτημα που τέθηκε και στο πλαίσιο Περιφερειακής Σύσκεψης του Υπουργού Εσωτερικών το 2017. Κατά την εν λόγω Σύσκεψη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας δεσμεύθηκε να συγκαλέσει κοινή συνάντηση των επηρεαζόμενων Κοινοταρχών για προώθηση της διαδικασίας εξασφάλισης των απαραίτητων συγκαταθέσεων από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυριότητα της γης, που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.  Σημειώνεται, πως η κυριότητα της γης που αφορά το έργο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση του έργου και συμπερίληψή του σε επόμενους Προϋπολογισμούς. Δυστυχώς, παρά τη δέσμευση των Κοινοταρχών, δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση των αναγκαίων συγκαταθέσεων.
  2. Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, το έργο δεν είναι ώριμο και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό του Προϋπολογισμού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και δεν μπορεί να προωθηθεί στο άμεσο μέλλον. Επισημαίνεται, ότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εγκεκριμένων Πολεοδομικών Έργων, τα οποία λόγω των καθορισμένων οροφών, δεν περιλήφθηκαν στους Προϋπολογισμούς ή στον Προγραμματισμό των επόμενων ετών.  Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, προτεραιότητα για μελέτη και υλοποίηση έχουν τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Έργα και οποιοδήποτε νέο έργο, σε περίπτωση που εγκριθεί ως Πολεοδομικό, όπως το υπό συζήτηση έργο, θα μπορεί να προγραμματιστεί στη συνέχεια, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.»

 

Σχετικά νέα

X
Translate »