Γενικά

4η Συνάντηση Κοινότητας Πρακτικής στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 4η συνάντηση κοινότητας πρακτικής, που οργανώθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Horizon 2020 Water Mining», σχετικά με την αφαλάτωση του ανακυκλωμένου νερού της Λάρνακας και την ανάκτηση υλικών στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας όπου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία η πιλοτική μονάδα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού το οποίο ανακτάται από το Σταθμό, την ανάκτηση χλωριούχου νατρίου, φωσφόρου και αλάτων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Δρ. Μαρία Δώδου, MADISI Κύπρος, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κα ΗλιάναΤόφα-Χριστίδου και η Λογίστρια του ΣΑΛ κα Φαίδρα Διομήδους.

Κατόπιν, η Δρ. Μαρία Κυριαζή παρουσίασε στους ενδιαφερόμενους φορείς το έργο της Λάρνακας στο πλαίσιο του Water Mining.

Ακολούθως έγινε παρουσίαση από την Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δρ. Μαρία Λοϊζίδου, των τελικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας μετά από τα 4 χρόνια λειτουργίας της στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν στην αγορά καθώς και τα οφέλη αυτών. Έγινε αναλυτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε τεχνολογίας προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και η εφαρμοσιμότητά τους σε παρόμοιες ροές.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση από τους ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους φορείς και τη διατύπωση τελικών συμπερασμάτων από την κα Μαρία Δώδου.

Σχετικά νέα

X
Translate »