ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

«Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα» στο μητροπολιτικό Δήμο Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι υπογράφτηκε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2023 το Συμβόλαιο για ετοιμασία μελέτης τεκμηρίωσης της βιωσιμότητας για την εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών/ βιολογικών αποβλήτων και εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα», για το νέο Δήμο Λάρνακας που θα συμπεριλαμβάνει τους Δήμους Λάρνακας, Λιβαδιών και την Κοινότητα Βορόκληνης.
Μετά από προκήρυξη διαγωνισμού εγκρίθηκε η προσφορά της Εταιρείας Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε. η οποία θα ετοιμάσει την αναφερόμενη μελέτη.♻️Το πιο πάνω πρόγραμμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων το οποίο θα εφαρμόσει ο νέος Δήμος Λάρνακας, ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Κράτους, στα πλαίσια της συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και συγκεκριμένα την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2018/851/ΕΚ) και την Οδηγία για την Υγειονομική Ταφή Αποβλήτων (2018/850/ΕΚ).

Σχετικά νέα

X
Translate »