Επιχειρήσεις

Σχέδια παροχής για απασχόληση προσωπικού

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό για τα εν ισχύ προγράμματα επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού όπως έχουν δημοσιευθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €5.000 ή 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €6.000, για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα.

Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Ο κατώτατος μισθός που προνοείται στο σχέδιο είναι €870 μεικτά.

Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές από τις 7 Αυγούστου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24 000 302 ή στο email info@kffs.eu .

 

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων Νέων ηλικίας από 25 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών), κατά την ημερομηνία πρόσληψης, η οποία γίνεται μέσα στην περίοδο ισχύος της πρόσκλησης  για συμμετοχή στο Σχέδιο, ατόμων οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Το ύψος  της χορηγίας ανέρχεται στο  70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €8.400.

Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της  εργοδότησης του απασχολουμένου  για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Ο κατώτατος μισθός που προνοείται στο σχέδιο είναι €870 μεικτά.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

 

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων άνω των 50 ετών εγγεγραμμένων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

To ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €8.400.

Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Ο κατώτατος μισθός που προνοείται στο σχέδιο είναι €874 μεικτά.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 7 Αυγούστου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

 

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα άνεργα άτομα με χρόνιες παθήσεις (τα οποία είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών η οποία βάση κριτηρίων της ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μέλος) εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €10.000. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24 000 302 ή στο email info@kffs.eu .

 

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα άνεργα άτομα με Αναπηρία εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €20.000. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα εν ισχύ προγράμματα επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού όπως έχουν δημοσιευθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):

 

  1. Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis)

Βασικές Πρόνοιες

Πρόσληψη αποφοίτων ηλικίας κάτω των 30 ετών (κατά την υποβολή αίτησης για ένταξη στο σχέδιο) που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 6 μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

 

Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, μετά τη σύναψη εργασιακής σχέσης με τον απόφοιτο, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζει η ΑνΑΔ.

 

Ο χρόνος υποβολής αίτησης εργοδότη για ένταξη στο Σχέδιο, είναι το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου.

 

Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.

 

Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτούμενων του στη θέση που εργοδότησε ή προτίθεται να εργοδοτήσει τον απόφοιτο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Επίσης να μην προτίθεται να προβεί σε μείωση των εργοδοτούμενων του στην ίδια θέση και επαρχία, μετά την υποβολή της αίτησης του για συμμετοχή στο Σχέδιο και μέχρι την συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος).

 

Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του απόφοιτου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου.

Ο κατώτατος μισθός που προνοείται στο σχέδιο είναι €950 μεικτά.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές χωρίς χρονικό περιορισμό στη διάρκεια του σχεδίου.

 

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Βασικές Πρόνοιες

Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας κάτω των 60 ετών (κατά την υποβολή αίτησης για ένταξη στο σχέδιο), εγγεγραμμένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία εργοδότησης τους από την επιχείρηση/οργανισμό που αιτείται συμμετοχή στο Σχέδιο.

 

Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος είναι κάτοχος πτυχίου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, πρέπει να είναι ηλικίας από 30 μέχρι και κάτω των 60 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Η αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο και όλα τα σχετικά έντυπα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια ανέργου.

 

Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.

 

Το πρόγραμμα χορηγίας έχει διάρκεια 4 μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

 

Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων του στη θέση που εργοδότησε ή προτίθεται να εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Επίσης να μην προτίθεται να προβεί σε μείωση των εργοδοτουμένων του στην ίδια θέση και επαρχία, μετά την υποβολή της αίτησής του για συμμετοχή στο Σχέδιο και μέχρι την συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος).

 

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος

 

Ο κατώτατος μισθός που προνοείται στο σχέδιο είναι €870 μεικτά.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24 000 302 ή στο email info@kffs.eu .

 

Σχετικά νέα

X
Translate »