Δελτία Τύπου

Ενημέρωση για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2016

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό ότι το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 ότι έχουν αποσταλεί οι φορολογίες ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2016.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Από τη φορολογία επηρεάζονται εταιρείες, οργανισμοί και ιδιώτες, είτε αυτοί διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, οι οποίοι κατά την 1η Ιανουαρίου 2016:

 • είχαν εγγεγραμμένη ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα τους ή
 • απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία με πωλητήριο ή εκχωρητήριο έγγραφο αλλά δεν ήταν εγγεγραμμένη στο όνομα τους ή
 • είχαν ακίνητη ιδιοκτησία με συμβόλαιο μίσθωσης κατατεθειμένο στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

και το σύνολο της αγοραίας αξίας αυτής κατά την 1.1.1980, υπερβαίνει το ποσό των €12 500.

 

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με βάση τις πιο κάτω κλίμακες επί των αξιών που επικρατούσαν κατά την  1.1.1980:

 

Ακίνητη Ιδιοκτησία βάσει των αξιών κατά την 1.1.1980 Συντελεστής Φορολογία Συσσωρευμένη Φορολογία
€1 – €40,000 0.6% €240* €240
€40,001 – €120,000 0.8% €640 €880
€120,001 – €170,000 0.9% €450 €1,330
€170,001 – €300,000 1.1% €1,430 €2,760
€300,001 – €500,000 1.3% €2,600 €5,360
€500,001 – €800,000 1.5% €4,500 €9,860
€800,001 – €3,000,000 1.7% €37,400 €47,260
     €3,000,001 – 1.9%

 

Πέραν των πιο πάνω, παραχωρείται έκπτωση επί του επιβληθέντος φόρου ως ακολούθως:

 • 75% για πληρωμές μέχρι 31/10/2016
 • 72,5% για πληρωμές από 01/11/2016 μέχρι 31/12/2016

Επίσης, πληρωμές που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 31/12/2016 θεωρούνται εμπρόθεσμες και διευθετούνται:

 • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy
 • μέσω Τραπεζών και Συνεργατικών Ιδρυμάτων
 • στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων

 

 

Πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά τις 31/12/2016 θεωρούνται εκπρόθεσμες και:

 

 • πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων
 • δικαιούνται έκπτωση 72,5% επί του επιβληθέντος φόρου
 • φέρουν τόκο από 01/10/2016 και χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, και τυχόν διοικητικά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία

 

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμβουλές/διευκρινήσεις σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »