Κατοικίδια

Είσαι ιδιοκτήτης σκύλου; Ο Δήμος Λάρνακας σε ενημερώνει

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΟΥ

Ο σεβασµός και η ευηµερία των ζώων αναδεικνύει τον πολιτισµό µας.  Χωρίς τη συνεργασία όλων, υποβαθµίζεται τόσο η ποιότητα της δικής τους ζωής όσο και της δικής µας. ι’ αυτό και ο Δήµος Λάρνακας ανακοινώνει σε όλους τους δηµότες που έχουν σκύλο τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

 

 1.  Φροντίζουµε για την καθαριότητα και την ευηµερία του. Αυτό σηµαίνει ότι κρατούµε καθαρό το σκύλο µας, το χώρο διαµονής του και µεριµνούµε για την καλή κατάσταση της σωµατικής και ψυχικής του υγείας (τον βγάζουµε καθηµερινά για βόλτα, ο χώρος  διαµονής του δεν περιορίζει τις κινήσεις του, τον αντιµετωπίζουµε σαν µέλος της οικογένειας µας).
 2. Δεν αφήνουµε τον σκύλο µας να γαβγίζει παρατεταµένα.
 3. Εµβολιάζουµε το σκύλο µας και του παρέχουµε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όταν επιβάλλεται.
 4. Φροντίζουµε ώστε ο σκύλος µας να µην λερώνει δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και αποµακρύνουµε τυχόν περιττώµατα µε σακούλι.
 5. Δεν αφήνουµε το σκύλο µας να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο σκύλος πρέπει να είναι δεµένος µε λουρί και να φέρει φίµωτρο, όταν αυτό είναι αναγκαίο.
 6. Εξασφαλίζουµε την απαιτούµενη άδεια κατοχής, η οποία ανανεώνεται µια φορά κάθε χρόνο (για την ανανέωση απαιτείται µόνο το βιβλιάριο υγείας). Το κόστος ανανέωσης είναι €20.50, µε εξαίρεση τις επικίνδυνες φυλές, που είναι €170. Οι φυλές αυτές είναι Pit Bull Terrier ή American Pit Bull, Japanese Tossa, Dogo Argentino και Fila Brazileiro. Η εισαγωγή στην Κύπρο των επικίνδυνων φυλών απαγορεύεται.

 

Σκύλοι, που ανήκουν σε αυτές τις φυλές και βρίσκονται στην Κύπρο, πρέπει να στειρωθούν και το πιστοποιητικό στείρωσης να κοινοποιηθεί άµεσα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και στο Δήµο. Επίσης, οι ιδιοκτήτες πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας, όταν διακινούνται εκτός του υποστατικού τους. Η παράλειψη εξασφάλισης άδειας κατοχής σκύλου είναι σοβαρό αδίκηµα και τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες ή µε χρηµατική ποινή µέχρι €1708.

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 1. Να εκδίδει άδειες κατοχής σκύλων  και να τηρεί σχετικό µητρώο.
 2. Να ελέγχει εάν οι χώροι φύλαξης σκύλων είναι κατάλληλοι και διατηρούνται καθαροί.
 3. Να περισυλλέγει αδέσποτους σκύλους.
 4. Να εφαρµόζει τη σχετική Νοµοθεσία και να λαµβάνει µέτρα εναντίον όσων παραβαίνουν τις πρόνοιες της, µεταξύ των οποίων και επιβολή εξώδικων προστίµων.

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΥΛΩΝ

 1. Ο Δήµος Λάρνακας σήµερα, για τη φύλαξη των αδέσποτων σκύλων, χρησιµοποιεί ιδιωτικό καταφύγιο.
 2. Για το Δήµο Λάρνακας, το θέµα της σωστής φύλαξης των αδέσποτων σκύλων, αποτελεί θέµα πρώτιστης σηµασίας και γι’ αυτό, σε συνεργασία µε τους Δήµους της ευρύτερης Επαρχίας Λάρνακας, έχουµε προχωρήσει στο σχεδιασµό καταφυγίου σκύλων, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Βρισκόµαστε ήδη στο στάδιο τελικής διευθέτησης του χώρου και χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία των εγκαταστάσεων  του καταφυγίου.
 3. Μέχρι τη δηµιουργία του Επαρχιακού Καταφυγίου, ο Δήµος Λάρνακας ετοιµάζει σχέδια για δηµιουργία προσωρινού καταφυγίου αδέσποτων σκύλων,  το οποίο θα εξυπηρετεί µόνο το Δήµο Λάρνακας και θα αποτελείται από δέκα (αρ. 10) χώρους φύλαξης σκύλων.

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΥΛΩΝ

Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών καθόρισε, δυνάµει της διάταξης της παραγράφου (ζ), εδαφίου (1) του άρθρου 5Η του περί Προστασίας της Παραλίας Νόµου – Κεφ.59, την παραλία στην τοποθεσία Κασιάνες (Spyros Beach) νότια του Αεροδροµίου Λάρνακας, ως περιοχή για λούσιµο σκύλων. Ο Δήµος Λάρνακας, σηµατοδότησε κατάλληλα την παραλία, τοποθετώντας καλάθους σκουπιδιών και δύο χηµικά αποχωρητήρια για εξυπηρέτηση του κοινού που επισκέπτεται την παραλία.

 

Ωστόσο, όµως, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κάτωθι κανονισµοί στη συγκεκριµένη παραλία:

 1. Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί να φέρουν πάντοτεµαζί τους την άδεια κατοχής και τα βιβλιάρια υγείας των σκύλων τους.
 2. Οι σκύλοι, όταν δεν είναι µέσα στη θάλασσα, να είναι δεµένοι µε λουρί.
 3. Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί των σκύλων έχουν υποχρέωση για την καθαριότητα των σκύλων τους (συλλογή και αποµάκρυνση των ακαθαρσιών και των περιττωµάτων των σκύλων τους).
 4. Τονίζεται ότι η παράβαση των υποχρεώσεων και ευθυνών των ιδιοκτητών ήσυνοδών για τους σκύλους, µε βάση την κείµενη Νοµοθεσία της Δηµοκρατίας, θα επιφέρει την ποινική δίωξη τους ή την επιβολή εξώδικου προστίµου.

 

ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Σύµφωνα µε τον Περί Σκύλων Νόµο και τις τροποποιήσεις αυτού, το άρθρο 7 (2) αναφέρει ότι η Αρµόδια Αρχή δύναται να υποδείξει και να ανακοινώσει κατάλληλους χώρους περιπάτου για σκύλους. Ο Δήµος Λάρνακας θα εξεύρει χώρο, που θα µπορεί εύκολα να περιφραχτεί/ διαµορφωθεί και καλλωπιστεί ώστε να γίνει ένας όµορφος και προσιτός στους δηµότες,  χώρος περιπάτου για τους σκύλους τους.

Ο Δήµος Λάρνακας θα προβεί στην εξέταση των όρων της µίσθωσης και θα προβεί στην υποβολή αίτησης για έκδοση οικοδοµικής άδειας, αφού γίνουν και οι απαραίτητες διαβουλεύσεις µε τα ανάλογα Τµήµατα/Υπηρεσίες και θα προβεί εκ νέου σε ανακοίνωση για τη γνωστοποίηση του χώρου.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Δήµου Λάρνακας,

3ος όροφος των Κεντρικών  ραφείων του Δήµου Λάρνακας, στο παραλιακό µέτωπο των Φοινικούδων, Δευτέρα µε Παρασκευή από τις 7.30 π.µ. – 2.30 µ.µ. καθώς και στα τηλέφωνα 24816583 και 24816557.

 

 

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια μέρα των Ζώων με#METROprosforeshttp://bit.ly/29I0hqm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά νέα

X
Translate »