Δελτία Τύπου

Από που μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις συγχρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μια σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι πολίτες δυσκολεύονται να αντλήσουν τις πληροφορίες που θέλουν για τις ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτήσεις. Είναι, όμως, τελικά τόσο δύσκολο ή απλά χρονοβόρο; Ποιες πηγές πληροφόρησης είναι χρήσιμες και πρέπει να γνωρίζουμε για να αντλήσουμε πληροφορίες για τις συγχρηματοδοτήσεις της ΕΕ;

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σας παρουσιάζει μερικές:

  1. Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας: http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/

Η Πύλη λειτουργεί ως ένας πρώτος σταθμός – κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους. Στόχος της Πύλης είναι να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και σχέδια, καθώς και να παρέχει πλήρη και άμεση διάχυση της πληροφόρησης σε σχέση με τα προγράμματα αυτά και τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Απώτερος στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  1. Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_el

Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς. Αυτή η ιστοσελίδα σας εξηγεί πως λειτουργούν οι συγχρηματοδοτήσεις από την ΕΕ.

  1. Χρηματοδοτήσεις για σπουδές: Στη σελίδα αυτή, αναρτώνται πληροφορίες για χρηματοδότηση για όλα τα επίπεδα σπουδών, για δάνεια και για υποτροφίες σε πολλές χώρες της ΕΕ. http://www.european-funding-guide.eu/

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

Πλατεία Βασιλέως Παύλου

Τηλ.: 24620993

Φαξ: 24626358

email:  europedirectlarnaca@cytanet.com.cy

WEBSITE: http:  www.eudirectlarnaca.eu

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Information-Centre-in-Larnaca/169525696494409

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCLAoIPQkOk-4MEh0N3xPi3w

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/europedirectlarnaca18/

FLICKR: https://www.flickr.com/people/161571095@N05/

TWITTER: https://twitter.com/europedirectlar

Σχετικά νέα

X
Translate »