Αναπτυξιακά Έργα

Αλλάζει όψη το κέντρο της Λάρνακας

Ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Λάρνακας, τα αυξημένα επίπεδα θορύβου που αναμένονται κατά τις κατεδαφίσεις και κατασκευαστικές εργασίες και την οχληρία που θα προκαλείται στους κατοίκους αλλά και χρήστες των επηρεαζόμενων δρόμων εκφράστηκαν κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το προτεινόμενο έργο του Δήμου Λάρνακας για ανάπλαση κεντρικών δρόμων του πυρήνα της Λάρνακας, καθώς και ανάπλαση της πλατείας μπροστά από το Τζαμί Κεμπίρ.

Παρόλα αυτά η Περιβαλλοντική Αρχή άναψε το πολυπόθητο πράσινο φως στον Δήμο Λάρνακας να προχωρήσει με το προτεινόμενο έργο, θέτοντας συγκεκριμένους όρους τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και λειτουργίας του έργου.

Ζητήθηκε επίσης από τους μελετητές να υποδείξουν τον τρόπο διαχείρισης του νερού σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άντλησης και διάθεσης κατά τις εκσκαφές λόγω της μικρής απόστασης των υπό ανάπλασης δρόμων και πλατείας από τη θάλασσα.

Επομένως, η Περιβαλλοντική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την Προκαταρκτική Έκθεση Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), την επιτόπια επίσκεψη στον χώρο, τις απόψεις των μελών της Επιτροπής και άλλων αρμόδιων τμημάτων και του Δήμου Λάρνακας, δεν φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου με την προϋπόθεση όπως συμπεριληφθούν στην Πολεοδομική Άδεια οι όροι που θέτει μέσα από την Περιβαλλοντική Γνωμάτευση.

Η αιτούμενη αναβάθμιση του Δήμου Λάρνακας στοχεύει στην προβολή/ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, ιστορικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής, καθώς και στην προστασία του παραδοσιακού της χαρακτήρα. Η προτεινόμενη αναβάθμιση αποσκοπεί επίσης στην εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης των πεζών και των οχημάτων, ενώ θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις για ΑμεΑ.

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στον πυρήνα της Λάρνακας σε αστική περιοχή, εμπίπτει σε ζώνες Πα8α, Πα6, Πα4 και Πα2 (περιοχές πυρήνων και συνεχούς δόμησης) και γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή (Ζώνη Κα3*) και Ζώνη Προστασίας κατά μήκος της θάλασσας (Ζώνη Δα2).

Περιλαμβάνει μέρος της εμπορικής περιοχής, την παλιά αγορά της πόλης, την τούρκικη αγορά με την παλιά τουρκοκυπριακή συνοικία, εκκλησίες και τζαμιά. Η πλατεία μπροστά από το τζαμί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα.

Η περιοχή του έργου απέχει περίπου 1χλμ από την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με την ονομασία «Αλυκές Λάρνακας» και 6-7χλμ. βορειοανατολικά της ζώνης Κιτίου – Περβολιών που χαρακτηρίζεται ως ζώνη ευπρόσβλητη στη νιτρορύπανση. Νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της περιοχής του έργου βρίσκονται οι παραλίες Φοινικούδων, Καστέλλας και Μακένζι.

 

Σε τέσσερις φάσεις το έργο

Το έργο μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις φάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

(1) Την πλατεία του Τζαμί Κεμπίρ που βρίσκεται απέναντι από το Μεσαιωνικό Κάστρο και μέρος των οδών Τουράν, Αγκύρας, Χατζή Ιμπραχήμ, Σαΐντ Μεχμέτ Αγά, Τανζιμάτ και Πιγιαλέ Πασά, που θα καταλαμβάνει συνολικό εμβαδόν περίπου 2.540τ.μ.
(2) Την οδό Κλεάνθη Καλογερά και Μαυροϊδή που θα καταλαμβάνει συνολικό εμβαδόν 1.380τ.μ.
(3) Την οδό Αγίου Λαζάρου πλησίον του ναού με βορειοδυτική κατεύθυνση, που καταλαμβάνει συνολικό εμβαδόν 2.200τ.μ.
(4) Την οδό Αρμενικής Εκκλησίας, την οδό Κορδιγκτώνος και μέρος των οδών Ερμού και Βασιλέως Ευαγόρου, που είναι οι βορειότερες οδοί, βρίσκονται στο άκρο του έργου και καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδόν περίπου 3.611τ.μ.

Θα τοποθετηθούν επίσης κατάλληλες πλάκες για όδευση ΑμεΑ και ανάλογες ράμπες σε όλα τα τμήματα του έργου. Στον χώρο της πλατείας και στο τελευταίο τμήμα του έργου (οδοί Αρμενικής Εκκλησίας κ.λπ.) προγραμματίζεται να τοποθετηθούν ποδηλατοστάτες για προώθηση της κυκλοφορίας με ποδήλατο από και προς την περιοχή.

 

Τι περιλαμβάνει

● Την κατεδάφιση/εκσκαφή των υφιστάμενων δρόμων και πεζοδρομίων και απομάκρυνση των υλικών από το εργοτάξιο.
● Την ανακατασκευή των δρόμων, πεζοδρομίων και της πλατείας του Τζαμί Κεμπίρ.
● Εργασίες για τοποθέτηση/υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και οχετών ομβρίων υδάτων.
● Δημιουργία λεκανών για μελλοντική φύτευση δέντρων.
● Τη σωστή και συνεχή ανανέωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών.
● Τη διαχείριση του νερού σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άντλησης και διάθεσης νερού κατά τις εκσκαφές, λόγω της μικρής απόστασης των υπό ανάπλαση δρόμων από τη θάλασσα.

Η λειτουργία του έργου αφορά:

α) Στη συντήρηση των δρόμων, των οχετών ομβρίων και των φρεατίων υδροσυλλογής.
β) Τη συντήρηση των δικτύων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από την ανά περίπτωση αρμόδια Αρχή.
γ) Τη συνεχή ηλεκτροδότηση του οδικού φωτισμού και τη φωταγώγηση του κάστρου, του τζαμιού και της πλατείας.
δ) Την άρδευση των χώρων πρασίνου.

Σχετικά νέα

X
Translate »