Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η εισήγηση του ΥΠΕΣ για την Λάρνακα

Η εισήγηση του ΥΠΕΣ για την επαρχία Λάρνακας, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η δημιουργία  4 νέων Δήμων που θα προκύψουν από τη συνένωση 16 Τοπικών Αρχών (6 Δήμων και 10 Κοινοτήτων), κάτι που θα αυξήσει και τον πληθυσμό των δημαρχούμενων περιοχών της επαρχίας κατά 17,714 κατοίκους. Οι κάτοικοι των δημαρχούμενων περιοχών της Επαρχίας αυξάνονται … Continue reading Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η εισήγηση του ΥΠΕΣ για την Λάρνακα