Ποιοι πέρασαν τη γραπτή εξέταση για πλήρωση κενών θέσεων ειδικών αστυφυλάκων

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για πλήρωση των κενών θέσεων ειδικών αστυφυλάκων ανακοίνωσε η Αστυνομία. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας όσων … Continue reading Ποιοι πέρασαν τη γραπτή εξέταση για πλήρωση κενών θέσεων ειδικών αστυφυλάκων