Γενικά

Οι λεπτομέρειες του Σχεδίου στήριξης κατοίκων ορεινών κοινοτήτων

Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και τα ποσά της οικονομικής βοήθειας

Αρχίζει σήμερα (2/5) και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα η υποβολή αιτήσεων για παροχή επιδόματος στήριξης των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και το ύψος του επιδόματος αρχίζει από τα 175 ευρώ.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η Brief με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου, παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά του, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με αυτό. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, η οικονομική βοήθεια στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων, παραχωρείται κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και καλύπτει μόνιμους κατοίκους κοινοτήτων παγκύπρια, οι οποίες φαίνονται στον κατάλογο (ολόκληρος εδώ ή στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf).

 

Δικαιούχοι και μη δικαιούχοι


Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι 
(συμπεριλαμβανομένων και εργατών ή/και υπαλλήλων) οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων και αποδεδειγμένα διαμένουν ολόχρονα στην κοινότητα κατά τα τελευταία δυο έτη.

Την ίδια ώρα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

 • Μη Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και εάν διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα.
 • Ευρωπαίοι ή μη οικιακές/οί βοηθοί που διαμένουν στην οικία του αιτητή.
 • Μοναστήρια και μοναχοί/ μοναχές.
 • Άτομα που διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στις κοινότητες που καλύπτονται από το εν λόγω Σχέδιο.

 

Υπολογισμός οικονομικής βοήθειας
Η οικονομική βοήθεια
 καταβάλλεται εντός του έτους και το ποσό που εμβάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε αιτητή, υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:

 • Για κάθε νοικοκυριό/ οικιστική μονάδα ανάλογα με το υψόμετρο:
  (α) €175 (υψόμετρο 600-800μ.)
  (β) €225 (υψόμετρο 801-1000 μ.)
  (γ) €260 (υψόμετρο 1000μ. και άνω)
 • Πρόσθετα:
  – για κάθε συνταξιούχο άτομο €85
  – για κάθε μη συνταξιούχο άτομο €165

 

Σημειώνεται πως, «συνταξιούχο άτομο» είναι άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

 

Υποβολή αιτήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής βοήθειας, είναι η υποβολή από τον αρχηγό της οικογένειας αίτησης στο ειδικό έντυπο του Υπουργείου Εσωτερικών
 (εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf).

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένες, υπογραμμένες από τον αιτητή και να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/ έγγραφα που καταγράφονται στο έντυπο αιτήσεως.

Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/έγγραφα είναι:

 • Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη (MEU 1) ή/και Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής (MEU 3) από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
 • Για παιδιά που δεν είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας, αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης.
 • Βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας για μόνιμη διαμονή του αιτητή στην κοινότητά του και για εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Κοινοτικό Συμβούλιο.
 • Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου (όπου υπάρχουν) για την εν λόγω κατοικία.
 • Αντίγραφο ενοικιαστήριου εγγράφου στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής δε διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία.
 • Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου).

 

Σημειώνεται πως, οι Λειτουργοί των Επαρχιακών Διοικήσεων διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνουν απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης.

Επισημαίνεται ακόμη ότι κάθε πρόσωπο το οποίο, με σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής βοήθειας, προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει την ποινή που θα του επιβληθεί.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία των οικείων Επαρχιακών Διοικήσεων ή/και στις Υπηρεσίες Κέντρου του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που λειτουργούν στα Ταχυδρομεία Αγρού και Κακοπετριάς ή/και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) από σήμερα Πέμπτη (2/5) μέχρι και τις 31 Μάϊου, 2019. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 31.5.2019, δεν θα παραλαμβάνονται.

Τονίζεται, δε, ότι μόνο μία αίτηση υποβάλλεται ανά νοικοκυριό/οικιστική μονάδα.

 

Έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), στις Υπηρεσίες Κέντρου του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) που λειτουργούν στα ταχυδρομεία Αγρού και Κακοπετριάς και στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα:

 • Υπουργείο Εσωτερικών: 22867600
 •  Λάρνακα: 24801862/ 24801867
 • Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: 22 672576

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια, καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Καταβολή οικονομικής βοήθειας
Σημειώνεται, τέλος, πως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αναμένεται ότι η οικονομική βοήθεια θα παραχωρηθεί σε όλους τους δικαιούχους κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 600 ΜΕΤΡΩΝ.pdf

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 600 ΜΕΤΡΩΝ.pdf

 

Home

 

Σχετικά νέα

X
Translate »