Σεμινάριο ‘Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη’ Λ/κα

Σεμινάριο Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη – Λάρνακα   Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους. Περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες ενώ ο κύριος … Continue reading Σεμινάριο ‘Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη’ Λ/κα