Φιλανθρωπικό παζαράκι Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου

Φιλανθρωπικό παζαράκι και μουσικό πρόγραμμα