Ενημερωτική εκδήλωση Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή σκλήρυνση