Επιχειρήσεις

Εκστρατεία για επιθεωρήσεις σε ξενοδοχεία και εστιατόρια

Ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών θα διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2019.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Σε ανακοίνωσή του, το ΤΕΕ αναφέρει ότι η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες εστιάζεται η εκστρατεία.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στους τομείς αυτούς ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά, αλλά και να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που διακινούνται/διαμένουν/ευρίσκονται στους χώρους αυτούς.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ο έλεγχος συμμόρφωσης ειδικά με τις διατάξεις της για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τα αιχμηρά αντικείμενα, την πτώση στο ίδιο επίπεδο και την πτώση από ύψος, τις θερμές επιφάνειες και τη διακίνηση με μοτοσικλέτες.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.mlsi.gov.cy/dli(link is external), όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και των μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζει η φετινή εκστρατεία. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σχετικά νέα

X
Translate »