Οικονομία

Στο κόκκινο παραμένουν δάνεια ΜμΕ και νοικοκυριών

Μειωμένα παρουσιάζονται τα επιχειρηματικά δάνεια με καθυστέρηση πέρα των 90 ημερών το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα οποία ανήλθαν στα €4,3 δισ. σε σχέση με €7,4 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά περίπου €4 δισ., από €10,1 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε €6,1 το 2016. Παράλληλα, το σύνολο των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις μειώθηκε από €19,3 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε €15,6 δισ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Το μεγάλο στοίχημα φαίνεται να κερδίζει ο τομέας των κατασκευών καθώς τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν από €3,4 δις. το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε €1,8 δισ.  το πρώτο εξάμηνο του 2018, και αντιστοίχως οι συνολικές χορηγήσεις προς τον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε από €5,2 δισ. σε €3,3 δισ.

Σε ό,τι αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε στα €5,2 δισ. σε σχέση με €8,7 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, όπως επίσης και τα δάνεια των ΜμΕ με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών τα οποί διαμορφώθηκαν στα €3,9 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι €6,7 δισ. που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ΜμΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσιάζονται μειωμένα κατά €3,5 δισ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, καθώς επίσης ως ποσοστό επί του συνόλου των χορηγήσεων το οποίο μειώθηκε στο 45% το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 57% που ήταν το 2017.

 

Και πάλι στις κατασκευές τα περισσότερα ΜΕΔ
Αναφορικά με τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο μεγαλύτερος όγκος των κόκκινων δανείων ύψους €1,8 δισ.  προέρχεται από τον τομέα των κατασκευών το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 53,5% επί των συνολικών χορηγήσεων (€3,3 δισ.) στον εν λόγω τομέα, ενώ ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου όπου τα μη εξυπηρετούμενα ανήλθαν στα €1,6 δισ. που αποτελούν το 45,8% των συνολικών χορηγήσεων (€3,5 δισ.) του κλάδου. Στον τομέα των ακινήτων οι συνολικές χορηγήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν €3,5 δισ. εκ των οποίων ποσοστό 25% (€872 εκατ.) ήταν μη εξυπηρετούμενες.

Υπερχρεωμένα και τα νοικοκυριά
Σχεδόν το ήμισυ των συνολικών χορηγήσεων του πρώτου εξαμήνου του 2018 (€41,3 δισ.) αφορούσε δάνεια προς τα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, τα συνολικά δάνεια προς τα νοικοκυριά ανήλθαν στα €19,5 δισ. σε σχέση με €21,2 δισ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, εκ των οποίων €10,2 δισ. αφορούσαν κόκκινα δάνεια, ενώ με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών βρίσκονται δάνεια €8,4 δισ.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »