Γενικά

Πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τη Δημόσια Υπηρεσία

Οι γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, που ενδεχομένως να δημοσιευτούν κατά το έτος 2019, θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχουν ως ακολούθως:

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

(α) το Σάββατο 1.12.18, αναφορικά με τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, και

(β) το Σάββατο 15.12.18, για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.

Η γραπτή εξέταση, και στις δύο περιπτώσεις, θα είναι εξέταση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αποτελούμενη από τα ακόλουθα τρία μέρη, στα οποία θα δίδεται διαφορετική βαρύτητα: (ι) αριθμητική ικανότητα, (ιι) αφαιρετική ικανότητα, και (ιιι) λεκτική ικανότητα.

Επιτυχών στην εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, το περιεχόμενο της κάθε εξέτασης, τους καταλόγους θέσεων για τις οποίες θα απαιτείται επιτυχία στις πιο πάνω εξετάσεις κ.ά. θα γνωστοποιηθούν αργότερα, τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα και στον ημερήσιο Τύπο όσο και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σχετικά νέα

X
Translate »