Uncategorized

Πολλά τα μέτωπα του deal για τον Συνεργατισμό

Μετά τα δύσκολα για τη σύνταξη συμφωνίας για πώληση του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα, τώρα αρχίζει ένας άλλος αγώνας, αυτός της απορρόφησης της μίας τράπεζας από την άλλη χωρίς προβλήματα και όσο γίνεται πιο ομαλά και πιο γρήγορα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ελληνικής και Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και αμέσως μετά θα τρέξουν τα ουσιαστικά και διαδικαστικά θέματα με στόχο να λήξουν όλα πριν το τέλος του καλοκαιριού.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας, που είχε ζητήσει η Δήμητρα Επενδυτική και ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου, δεν θα γίνει, αφού έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε, που ήταν η ενημέρωση των μετόχων για τη συμμετοχή της Τράπεζας στη διαδικασία προσφορών για τον Συνεργατισμό. Θα πραγματοποιηθεί όμως η κανονική γενική συνέλευση που αφορά τα αποτελέσματα του 2017. Η Ελληνική θα πρέπει τώρα να ορίσει έκτακτη γενική συνέλευση που θα εξετάσει και θα εγκρίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τη Δευτέρα τα μεσάνυκτα η Τράπεζα ανακοίνωσε λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση κεφαλαίου €150 εκατ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση του κεφαλαίου θα γίνει με νέες μετοχές «με τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή σε μετρητά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα €100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους».

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι επιλέγηκε η συγκεκριμένη διαδικασία για να υπάρχει περιθώριο κεφαλαίου €50 εκατ. για πιθανούς νέους επενδυτές που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του κεφαλαίου θα αρχίσει και η προσπάθεια ενσωμάτωσης του «καλού» Συνεργατισμού στην Ελληνική. Και τότε θα δούμε και τις πινακίδες να αλλάζουν στα καταστήματα του Συνεργατισμού που θα συνεχίσουν να λειτουργούν πλέον ως Ελληνική Τράπεζα. Υπολογίζεται η ενσωμάτωση να ολοκληρωθεί σε περίπου 12 με 15 μήνες.

Πάντως η συμφωνία αλλάζει δραστικά το τοπίο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την Ελληνική να γίνεται πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα. Η ίδια, στην ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων τονίζει ότι:

– Η απόκτηση του Συνεργατισμού αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση
– Διαφοροποιείται το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, που σήμερα εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποκτά μεγάλη παρουσία στη λιανική τραπεζική
– Η Τράπεζα αναμένεται να έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22% και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31% καθώς θα επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400.000 πελάτες της ΣΚΤ (εκ των οποίων κάποιοι είναι και πελάτες της Ελληνικής).

Προκύπτουν όμως κι άλλα σημαντικά για την Τράπεζα. Η απόκτηση των εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) της ΣΚΤ περιορίζει τον δείκτη ΜΕΔ από 52% σε λιγότερο από 25%. «Ως αποτέλεσμα, το χρηματο-οικονομικό προφίλ της Εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της», σημειώνει η Τράπεζα, που προσθέτει ότι πλέον οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Μείωση του δείκτη ΜΕΔ κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης με προβλέψεις γύρω στο 55%,

β) δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55% και

γ) καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 2,3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%.

Θα πληρώσει και €74 εκατ. στη ΣΚΤ

Μια σημαντική αλλαγή έφερε στο φως η δημοσίευση στοιχείων του τραπεζικού deal. Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι για την απόκτηση του καλού Συνεργατισμού θα καταβάλει και στη ΣΚΤ το ποσό των €74 εκατ. σε μετρητά ως αντίτιμο. Επίσης η ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει πως, «όπως προβλέπεται στην τελική προσφορά, η απόκτηση αφορά ισολογισμό μεγέθους €10,3 δισ. ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με τον ισολογισμό».

Η Τράπεζα προσθέτει πως «ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια: €4,6 δισ.), ομόλογα της κυπριακής Κυβέρνησης (€4,1 δισ.), μετρητά (€1,6 δισ.), καταθέσεις πελατών (€9,7 δισ.) και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία». Επίσης «οι όροι της απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων (ΣΠΠΣ), που παρέχεται από τη ΣΚΤ της οποίας οι υποχρεώσεις θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ΣΠΠΣ θα καλύψει μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως €0,5 δισ. μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (καθαρές) και €2,1 δισ. δάνεια υψηλού κινδύνου, για μελλοντικές απρόβλεπτες ζημιές για την Εταιρεία».

Η Τράπεζα σημειώνει ακόμα ότι «θα έχει μια σημαντική έκθεση σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα και έχει σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωση της εν λόγω έκθεσης μέσα στα επόμενα χρόνια».

Πηγή: philenews

 

Σχετικά νέα

X
x
Translate »