Εκπαίδευση

Με δυσκολία πληρώνουν την εκπαίδευση 8 στους 10 Κύπριοι

Ενώ η πλειοψηφία των νοικοκυριών που ζούσαν στην ΕΕ, που φτάνει το 59% ήταν σε θέση το 2016 να πληρώσουν το κόστος της εκπαίδευσης, η Κύπρος παρουσιάζει δυσκολία στην πληρωμή αυτών των εξόδων.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 26% των νοικοκυριών στην ΕΕ κατέβαλε αρκετά εύκολα τις πληρωμές για την εκπαίδευση, το 20% εύκολα και το 13% πολύ εύκολα.

Την ίδια ώρα, το 41% ανέφερε δυσκολία στην πληρωμή της εκπαίδευσης. Το 22% ανέφερε κάποια δυσκολία, το 12% μέτρια δυσκολία και το 7% μεγάλη δυσκολία στην πληρωμή αυτών των εξόδων.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη που συνάντησαν δυσκολίες στην κάλυψη των εξόδων της εκπαίδευσης.

Ενώ το 2016, τουλάχιστον ένα από τα δύο νοικοκυριά ανέφερε δυσκολία στην κάλυψη του κόστους της εκπαίδευσης σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ, στην Κύπρο περισσότεροι από 8 στους 10 ή ποσοστό 82% συνάντησαν δυσκολία όσον αφορά αυτές τις πληρωμές. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, φτάνοντας το 89%, ενώ μετά την Κύπρο, βρίσκεται η Ρουμανία με 78%.

ekpaidefsieurostat

Αντίθετα, στα υπόλοιπα 13 κράτη μέλη της ΕΕ, περίπου τα μισά νοικοκυριά ήταν σε θέση να πληρώσουν για την εκπαίδευση με ευκολία. Συγκεκριμένα, στη Φινλανδία, το 87% των νοικοκυριών ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να καλύψουν αρκετά εύκολα, εύκολα ή πολύ εύκολα το οικονομικό κόστος της επίσημης εκπαίδευσης, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία και η Σουηδία με 85%.

Το κόστος της επίσημης εκπαίδευσης περιλαμβάνει δίδακτρα, εγγραφές, αμοιβές εξετάσεων, βιβλία, σχολικά ταξίδια, έξοδα κυλικείων και άλλα αναμενόμενα έξοδα. Στην περίπτωση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, το κόστος μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από το άτομο που εγκαταλείπει την απασχόληση ή μειώνει το ωράριο εργασίας για να συμμετάσχει στην εκπαίδευση.

Σχετικά νέα

X
Translate »