Αναπτυξιακά Έργα

Λάρνακα: Όαση στη θέση των διυλιστηρίων – Νέα τοπικά σχέδια

Θυμάστε την περιοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου στη Λάρνακα; Ξεχάστε την, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, αφού με βάση το «Σχέδιο Περιοχής», το οποίο εκπονείται, τίποτε δεν θα θυμίζει την εικόνα των τελευταίων δεκαετιών. Ο Δήμος Λάρνακας δεν επιδιώκει απλώς την απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων αλλά και την ενιαία ανάπτυξη του χώρου, όχι με βάση μόνο τις επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτη της γης.

Για να επιτευχθεί αυτό και δεδομένου ότι δεν μπορεί ο δήμος να επιβάλει στους ιδιώτες πώς θα ενεργήσουν, εισηγήθηκε σειρά κινήτρων τα οποία θα αυξάνονται όσο οι επιλογές του κάθε ιδιοκτήτη συνάδουν με τα σχέδια της πόλης. Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, προσδοκεί ότι το εγχείρημα θα πετύχει και για τον λόγο ότι οι ίδιοι οι επηρεαζόμενοι ανέθεσαν σε οίκο να εκπονήσει σχέδιο το οποίο εν πολλοίς υιοθετήθηκε από τον Δήμο Λάρνακας.

Πέραν του σχεδίου που αφορά ειδικά στην περιοχή των δεξαμενών καυσίμων, ο δήμος υπέβαλε στην Πολεοδομία και εισηγήσεις για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποίαν προνοούνται από πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου και ψηλά κτήρια μέχρι και καζίνο και χώροι πρασίνου και ψυχαγωγίας.

Σε αδρές γραμμές, ο δήμος εισηγείται όπως η περιοχή των αποθηκών καυσίμων του πρώην διυλιστηρίου ορισθεί ως Ζώνη Εξειδικευμένων Αναπτύξεων στην οποία να μπορούν να χωροθετηθούν μεταξύ άλλων οι πιο κάτω χρήσεις:

 • Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Θεματικά πάρκα
 • Συνεδριακό Κέντρο
 • Resort Hotel και Resort Casino
 • Ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία
 • Εκθεσιακοί χώροι
 • Αναπτύξεις Πολιτισμού (θέατρα, μουσεία, αίθουσα συναυλιών)
 • Αθλητικά Κέντρα Πολλαπλών Δραστηριοτήτων
 • Ενιαίες Γραφειακές Αναπτύξεις Υψηλής Ποιότητας
 • Φοιτητικές Εστίες

Η περιοχή θα πρέπει, κατά τον Δήμο Λάρνακας, να οριστεί ως περιοχή για ψηλά κτήρια και θα πρέπει για κάθε προβλεπόμενη ανάπτυξη να υποβάλλεται πλην των άλλων προβλεπόμενων μελετών και λεπτομερές master plan.

Στα έργα προτεραιότητας του δήμου περιλαμβάνονται και τα εξής:

 • Απορρύπανση της περιοχής
 • Καθορισμός Ζώνης Προστασίας της παραλίας
 • Κατασκευή Έργων Θωράκισης της παραλίας και έργα για τη δημιουργία παραλίας στην περιοχή
 • Υλοποίηση οδικού δικτύου πρωταρχικής σημασίας
 • Υδρολογικές μελέτες και αντιπλημμυρικά έργα ενταγμένα στο περιβάλλον και συνυφασμένα με την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής. Επιπλέον, καθορισμός ζώνης επικινδυνότητας είτε από πλημύρες είτε από ανύψωση της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής.  Επιπρόσθετα ευνοείται εκπόνηση ειδικής μελέτης σε σχέση με τη σύνδεση των καναλιών ομβρίων με τη θάλασσα και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Χωροταξικός σχεδιασμός και καθορισμός πολιτικών για εμπλουτισμό του θαλάσσιου χώρου.

Κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων

Με στόχο την υποβοήθηση των επενδύσεων ο δήμος προτείνει την παραχώρηση κινήτρων και προωθεί την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Βύρας: Προχωρούν η ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας

Στα κίνητρα περιλαμβάνονται:

1. Κίνητρα για αύξηση συντελεστή δόμησης
2. Κίνητρα για προσέλκυση επιθυμητών αναπτύξεων
3. Κίνητρα για συνένωση τεμαχίων
4. Κίνητρα για κατεδάφιση/ριζική αποκατάσταση μη αξιόλογων οικοδομών που παρουσιάζουν προβλήματα στατικότατος και αισθητικής ρύπανσης και ανέγερση νέων με καλύτερη αρχιτεκτονική έκφραση και με σύγχρονες πρόνοιες εξοικονόμησης ενέργειας
5. Κίνητρα για δημιουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης από ιδιώτες
6. Κίνητρα για τη δημιουργία κτηρίων αξιόλογης σύγχρονης αρχιτεκτονικής μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και διασφάλιση συνθηκών για τη δημιουργία αξιόλογων νέων κτηρίων.
7. Κίνητρα/Μέτρα για την απομάκρυνση μη συμβατών χρήσεων
8. Κίνητρα/Μέτρα για την ενεργοποίηση αναξιοποίητης γης
Παράλληλα προτείνεται και η λήψη των ακόλουθων μέτρων.
1. Μείωση κάλυψης και αύξηση ύψους λόγω γειτνίασης με παραλιακό μέτωπο
2. Επιβολή ιδιωτικού χώρου πρασίνου
3. Αύξηση παραχώρησης ποσοστού δημόσιου χώρου πρασίνου πέρα από τα καθοριζόμενα χωρίς να μειώνεται ο Σ/Δ
4. Ενίσχυση εμπορικών ζωνών κατά μήκος δρόμων πρωταρχικής σημασίας με στόχο την προσέλκυση μεγάλων γραφειακών, εμπορικών και άλλων επιθυμητών αναπτύξεων.

ΥΠΕΣ: Στόχος οι σοβαρές επενδύσεις 

Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, στον οποίο υπάγεται το Τμήμα Πολεοδομίας το οποίο επεξεργάστηκε το Σχέδιο Περιοχής, με βάση και τις προτάσεις του Δήμου Λάρνακας, δήλωσε στον «Φ» τα εξής: «Το Σχέδιο Περιοχής Πρώην Διυλιστηρίων δεν είναι ένα απλό σχέδιο περιοχής αλλά ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αναμορφώσει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένα πολύ προσεγμένο masterplan, που περιλαμβάνει μια νέα ειδική στρατηγική ανάπτυξης για την ετοιμασία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες πολεοδομικές προσεγγίσεις και μέθοδοι.

Αφορά στρατηγικές επενδύσεις υψηλών προδιαγραφών και υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας και είναι ετοιμασμένο με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον σοβαρών επενδυτών τόσο στον τουρισμό, σε μεικτές αναπτύξεις, όσο και σε άλλους τομείς ειδικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα αξιόλογο μέρος του σχεδίου είναι το τι προβλέπεται για το παραλιακό μέτωπο, ενώ ελήφθη επίσης πολύ σοβαρά υπόψη τόσο η περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπεριφορά των αναπτύξεων όσο και η περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής. Τις επόμενες μέρες το σχέδιο θα τεθεί ενώπιον των τοπικών Αρχών με τις οποίες ήδη έγινε διαβούλευση».

Στρατηγικοί στόχοι της πόλης

Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος USUDS, οι στρατηγικοί στόχοι της Λάρνακας περιλαμβάνουν:

 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Ενοποιημένο Παραλιακό Μέτωπο
 • Ενθάρρυνση επενδυτικού ενδιαφέροντος
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση ενεργού πληθυσμού

Με το περιβάλλον τι;

Η αποκατάσταση/απορρύπανση της περιοχής, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών και επισκεπτών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, ώστε να είναι εφικτό εντός της δεκαετίας να υλοποιηθούν μεγάλες αναπτύξεις στην περιοχή και ειδικά στην περιοχή του παραλιακού μετώπου. Όπως εξηγεί ο δήμαρχος, οι υφιστάμενες συνθήκες όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς γης και των ακινήτων και αναχαιτίζουν τις γρήγορες αλλαγές που μπορούν να προέλθουν από επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ο Α.Βύρας «διεκδικεί» την παραλία στο αεροδρόμιο

Ανάμεσα σε άλλα ο Δήμος της Λάρνακας επιθυμεί να δει να υλοποιούνται στην πόλη:

1) Προώθηση και εναλλακτικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης (π.χ. αθλητικού τουρισμού, οικολογικού τουρισμού, βιομηχανικού τουρισμού) με την παροχή κινήτρων και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών.
2) Δημιουργία τουριστικών μονάδων πολύ υψηλών προδιαγραφών.
3) Διαμόρφωση ευέλικτων πολιτικών που να επιτρέπουν την αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών διευκολύνσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων αναπτύξεων/ υποδομών.

Λιμάνι-μαρίνα

Ο δήμος θα σπρώξει τη διαδικασία ενιαίας ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας, καθώς και η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου θα αυξήσουν τη ζήτηση για εμπορικές και γραφειακές αναπτύξεις στην περιοχή.

Επιδίωξη είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων και νέων οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Και η ψυχαγωγία στο πρόγραμμα

Ο δήμος θεωρεί ότι οι πολιτικές σε σχέση με χρήσεις που αφορούν Αναψυχή/Ψυχαγωγία θα πρέπει να συμβάλλουν:
1) Στην αύξηση και εμπλουτισμό της ανάπτυξης και δραστηριότητας αναψυχής στις επιμέρους περιοχές του Σχεδίου, προστατεύοντας παράλληλα τις οικιστικές περιοχές και τις ανέσεις σε αυτές από τις επιπτώσεις των ψυχαγωγικών χρήσεων (ηχορύπανση, οσμές, κυκλοφοριακή συμφόρηση, παράνομη στάθμευση, συμπεριφορά επισκεπτών, κ.λπ.).
2) Στην ενθάρρυνση χωροθέτησης των αναπτύξεων ψυχαγωγίας μεγάλης κλίμακας κατά μήκος αξόνων πρωταρχικής σημασίας.
3) Στον καθορισμό επιλεγμένων περιοχών συγκέντρωσης έντονης και ήπιας δραστηριότητας αναψυχής και ψυχαγωγίας, οι οποίες θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη  της περιοχής και της πόλης στο σύνολό της, οι οποίες να υποστηρίζονται από κατάλληλες υποδομές και δημόσιους χώρους.
4) Στην ενθάρρυνση δημιουργίας χρήσεων ήπιας αναψυχής με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε περιοχές όπου επιδιώκεται η δημιουργία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

 

Εκπαίδευση-Έρευνα-Τεχνολογία

Ο δήμος, γνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα και αθλητικά κέντρα απουσιάζουν από την πόλη της Λάρνακας, θεωρεί ότι θα μπορούσε να αναπτυχτεί ιδανικά για να καλύψει τις ελλείψεις που υπάρχουν.

Ο δήμος θεωρεί την περιοχή ιδανική, χωροταξικά και πολεοδομικά, για την προσέλκυση διεθνούς εμβέλειας και σημασίας πανεπιστημιακών σχολών και ερευνητικών κέντρων, καθώς επίσης ιδανική για τη δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και διεθνών προδιαγραφών, σε βαθμό που θα ταυτιστούν με τον νέο χαρακτήρα της περιοχής και θα καταστήσουν τη Λάρνακα γνωστή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο:

Συγκεκριμένα, στην υλοποίηση του πιο πάνω στόχου συμβάλλουν:

– η ύπαρξη σημαντικής έκτασης κυβερνητικής γης (πρώην διυλιστήρια), θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε συνεργασία με κυβερνητικούς και ξένους φορείς,
– το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης της προσβασιμότητας σε τοπικό επίπεδο λόγω του υφιστάμενου και προτεινόμενου οδικού δικτύου, καθώς και της γειτνίασης με το άρτιο εθνικό οδικό δίκτυο,
– το υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας σε διεθνή επίπεδο λόγω της γειτνίασης με το αεροδρόμιο, λιμάνι και μαρίνα,
– οι κοντινές αποστάσεις από τις άλλες πόλεις και περιοχές, και ειδικά με την πρωτεύουσα που παραμένει ως το κύριο διοικητικό κέντρο της χώρας
– οι μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης κοντά στο αστικό κέντρο, οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν/επιταχθούν για τον σκοπό αυτό υπό προϋποθέσεις (χαμηλό ποσοστό κάλυψης, ψηλό ποσοστό πρασίνου κ.λπ.),
– οι υφιστάμενες υποδομές Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και το χαμηλό κόστος επέκτασής τους,
– η περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί και να καλύψει ανάλογες ανάγκες για στάθμευση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να εξυπηρετείται χωρίς την εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο με όλα τα μέσα βιώσιμης κινητικότητας (π.χ. δημόσιες συγκοινωνίες, πεζοί και ποδήλατα, κ.λπ.).

Αξίζει να αναφερθεί  ότι η περιοχή αφορά προέκταση του αστικού κέντρου και κατ’ επέκταση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κεντρική εμπορική περιοχή. Η ενδυνάμωσή της στον τομέα αυτό κατά τρόπο που οι δύο περιοχές να μπορούν να συνυπάρχουν με πλήρη συνέργεια, χωρίς να είναι ανταγωνιστικές, θα φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πόλη.

 

Αθλητικές διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας

Στόχος του δήμου είναι η υλοποίηση άρτιων εγκαταστάσεων διεθνών προδιαγραφών για τη φιλοξενία αγώνων παγκόσμιας εμβέλειας σε ειδικές/νέες κατηγορίες αθλητισμού, οι οποίες θα μπορούν να υποστηριχτούν ταυτόχρονα επίσης κατά άρτιο τρόπο από τις προβλεπόμενες για την περιοχή Τουριστικές Υποδομές.

Για τον σκοπό αυτό ο δήμος θεωρεί ότι θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι κατάλληλες εκτάσεις γης για τη χωροθέτηση τους, οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετούνται κατά ικανοποιητικό τρόπο από το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θαλάσσια αθλήματα. Η Λάρνακα διαθέτει θαλάσσιο στίβο, ο οποίος χαρακτηρίζεται καταλληλότερος από όλες τις περιοχές της Κύπρου, καθώς και στη Μεσόγειο, για τη διεξαγωγή ιστιοπλοϊκών αγώνων και άλλων αθλημάτων σε σχέση με τη θάλασσα.

Χώροι πρασίνου και δημόσιοι χώροι

Στο θέμα που αφορά στους ανοικτούς χώρους και το πράσινο, ο Δήμος Λάρνακας προωθεί:

1) Εφαρμογή πολιτικών για τη δημιουργία ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού για όλα τα τεμάχια του παραλιακού μετώπου ώστε να καθοριστούν ανάμεσα σε άλλα οι ενιαίοι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι πρασίνου και κοινοτικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημιουργία προλειτουργικού γραμμικού παραλιακού πάρκου συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας παραλίας κατά μήκος της ακτής.
2) Υιοθέτηση ειδικών προτύπων για τον υπολογισμό ποσοστού χώρου πρασίνου που πρέπει να παραχωρηθεί σε σχέση με τον χαρακτήρα κάθε διακριτής περιοχής και διασφάλιση αναγκαίας έκτασης πρασίνου ανά άτομο, σύμφωνα με την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού.
3) Πρόνοιες για τη δημιουργία μικρού αριθμού, αλλά ουσιαστικής σημασίας ανοικτών δημόσιων χώρων πρασίνου με στόχο την επίτευξη ενός ενιαίου και συνεχούς δικτύου υψηλής ποιότητας πράσινων και φιλόξενων ανοιχτών χώρων.
4) Εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης προς την ακτή σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου και διατήρηση ενός ικανού τμήματος χωρίς χρήσεις.
5) Εφαρμογή πολιτικών και χωροταξικού σχεδίου για εμπλουτιστικές υποδομές στη θαλάσσια περιοχή.

Πηγή: philenews.com

 

Σχετικά νέα

X
Translate »