Γενικά

Διεκδικήστε από σήμερα €25 χιλιάδες για αναβάθμιση της κατοικίας σας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες».

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την 2η πρόσκληση ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι μπορούν τύχουν χορηγίας μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται να ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (έκδοση V8, ημερομηνία δημοσίευσης 20/03/2018), στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/sit(link is external) (link is external).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από σήμερα (16 Απριλίου 2018) μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δεύτερης πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Τα έντυπα υποβολής αιτήσεων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ(link is external).

Σχετικά νέα

X
Translate »