Γενικά

Διαφωνούν για το ενοίκιο σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας

Σοβαρή απόκλιση προκύπτει μεταξύ του ετήσιου ενοικίου που προτείνουν το Τμήμα Κτηματολογίου από τη μια και οι σύμβουλοι που προσέλαβε το κράτος, από την άλλη, για την παραχώρηση σε ιδιώτες της διαχείρισης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, καθώς και γης για άλλες αναπτύξεις. Η κυβέρνηση υιοθετεί τις θέσεις των συμβούλων και είναι θέμα χρόνου να προχωρήσει σε καθορισμό του ετήσιου ενοικίου σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο εκείνου που πρότεινε το Κτηματολόγιο.
Όπως πληροφορείται ο «Πολίτης», το ετήσιο ενοίκιο που προκρίνει το Κτηματολόγιο για το σύνολο της γης επί της οποίας θα αναπτυχθεί η επένδυση ανέρχεται στα 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ η κοινοπραξία συμβούλων που προσέλαβε η κυβέρνηση για το έργο θεωρεί ότι το πιο πάνω ποσό θα καταστήσει το έργο μη βιώσιμο και αντιπροτείνει ετήσιο ενοίκιο 430.000 ευρώ για τα πρώτα 40 χρόνια της παραχώρησης της γης και 320.000 ευρώ για την περίοδο από το 41ο έτος μέχρι το 125ο. Τα ποσά θα αυξάνονται ετήσια με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Το Υπουργείο Μεταφορών υιοθέτησε την εισήγηση των συμβούλων και ζήτησε από το Υπουργικό Συμβούλιο να τη μετουσιώσει σε απόφαση.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η αιτιολόγηση

Η παρέμβαση του Τμήματος Κτηματολογίου έγινε μετά από αίτημα του Υπουργείου Μεταφορών στο Κτηματολόγιο για πραγματοποίηση εκτίμησης της αξίας της γης επί της οποίας θα αναπτυχθεί η επένδυση, δηλαδή του λιμανιού, της μαρίνας και του τεμαχίου της ανάπτυξης γης. Στις 23/1/2018 το Κτηματολόγιο ενημέρωσε ότι με βάση τη συγκριτική μέθοδο εκτίμησης η αγοραία αξία του λιμανιού εκτιμήθηκε στα 35 εκατ. ευρώ, της μαρίνας στα 6 εκατ. ευρώ και του τεμαχίου για την ανάπτυξη γης στα 99 εκατ. ευρώ, δηλαδή σύνολο 140 εκατ. Με βάση τα πιο πάνω και υιοθετώντας ετήσιο ποσοστό 3% επί της αξίας, το Κτηματολόγιο έκρινε ότι το ετήσιο ενοίκιο πρέπει να ανέρχεται σε 2.970.000 για την ανάπτυξη γης, 180.000 για τη μαρίνα και 1.050.000 για το λιμάνι, δηλαδή συνολικά 4,2 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, η κοινοπραξία συμβούλων ενημέρωσε το Υπουργείο Μεταφορών ότι το ετήσιο ενοίκιο που προτείνει το Κτηματολόγιο θα καταστήσει το έργο μη βιώσιμο, με βάση τη μελέτη και τις παραδοχές που οι ίδιοι ετοίμασαν για το έργο, με εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 14%, καθώς με αυτά τα δεδομένα η καθαρή παρούσα αξία (NPV) υπολογίζεται αρνητική. Οι σύμβουλοι ενημέρωσαν το υπουργείο ότι νοουμένου πως το κράτος θα εισπράττει και ετήσιο μεταβαλλόμενο ποσό (ποσοστό επί των πραγματικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων από το όλο έργο) το ετήσιο σταθερό ενοίκιο πρέπει να καθοριστεί στις 430.000 ευρώ για τα έτη 1 έως 40 (λιμάνι, μαρίνα, τεμάχιο γης για ανάπτυξη) και στις 320.000 ευρώ για τα έτη 41 έως 125 (μόνο για το τεμάχιο γης, αφού θα λήξει η παραχώρηση του λιμανιού και της μαρίνας).

Πηγή: politis.com

Σχετικά νέα

X
Translate »